Intern begeleider

Binnen onze school hebben we een intern begeleider (ib-er). De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende, coachende en begeleidende taken. ZijLees meer


Jaarverslag

Het jaarverslag van het afgelopen schooljaar staat online. Binnenkort vindt u hier he jaarverslag 2018-2019, obs De Marke jaarverslag 2017 2018


Kinderdagverblijf Pommetje

Kinderdagverblijf Pommetje streeft naar huiselijkheid en warmte, waarin kinderen kinderen mogen en kunnen zijn in hun spel, maar ook in hun aanhankelijkheid. Er wordt veel geknutseld, gezongenLees meer


Kinderdagverblijf Pommetje

Kinderdagverblijf Pommetje,  t.a.v. Leontien van der Werf,  Glazeniershorst 405,  7328 TK Apeldoorn T: 055-3013356 Email de Velden: mailto:kdvpommetje-velden@outlook.com  


Kinderopvang op De Marke

Kinderopvang op De Marke – Doomijn en Pommetje Samenwerking met Doomijn Kinderopvang en met Kinderdagverblijf Pommetje. Kinderopvangorganisatie Doomijn verzorgt in samenwerking met onze basisschool verschillendeLees meer


Klachtenprocedure

Wat te doen bij een klacht? Het kan zijn, dat u een klacht heeft over de school. Het is aan te bevelen de stappen inLees meer


Klokkenluidersregeling Leerplein055

De klokkenluidersregeling is een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Leerplein055. De klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten vanLees meer


Korte introductie van de school

De school De Marke is in 1975 gebouwd in de Maten in de Veldenbuurt. Deze buurt bestaat uit een mix van laagbouw huur- en koopwoningen.Lees meer


Landelijke geschillencommissie

Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508  AD Utrecht Telefoon: 030 – 280 9590 info@onderwijsgeschillen.nl website Onderwijsgeschillen – informatie voor ouders en verzorgers


Leerlingenraad

Leerlingenraad 2018-2019 Ieder jaar worden er nieuwe kinderen in de leerlingenraad gekozen. De groepsleerkracht begeleidt dit proces. De leerlingenraad vergadert op de eerste vrijdagmiddag vanLees meer