Schoolregels

We hebben op school onze regels. In de klas en de ruimten daaromheen werk je zo stil mogelijk. Buiten kun je rennen en schreeuwen. JeLees meer


Schoolreisjes

SCHOOLREISJES 2018-2019: Elk jaar gaan de leerlingen uit de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. Groep 8 gaat op schoolkamp en de groepen 1a/2a enLees meer


Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt: Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-8 Maandag 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur Dinsdag 08.30 – 14.30Lees meer


Sociale veiligheid

De scholen van Leerplein055 hebben een veiligheidsbeleid voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid. Dit veiligheidsbeleid bestaat uit maatregelen gericht op het voorkomen van incidenten. Als er toch een incidentLees meer


SOZKA / OZL

Onderwijs Aan Zieke Leerlingen IJsselgroep/Expertis Dr. Van Deenweg 104 8025 BJ Zwolle Tel: 088 – 09 31 880 E-mail: ozl.info@ijsselgroep.nl Teamleider van OZL IJsselgroep/Expertis: JanLees meer


Sponsoring

Sponsoring in relatie tot de school doet zich de laatste jaren steeds meer voor. Leerplein055 verbindt zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezetLees meer


Sport

We doen met De Marke mee aan een groot aantal sporttoernooien voor basisscholen. Elk jaar schrijven wij in voor: korfbal, jongens- en meisjesvoetbal. Dit jaarLees meer


Sport van de maand

Onze leerlingen zijn welkom bij Sport van de Maand. Zij kunnen vrijblijvend kennis maken met sporten die zij misschien helemaal niet kennen. Heel veel kan enLees meer


Sportpas aanvragen

Maak eens kennis met andere, minder bekende sporten en verenigingen. Door deel te nemen aan de verschillende sporten kun je ontdekken welke sport uiteindelijk hetLees meer


Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. HierdoorLees meer