Belangrijke data 2019-2020

Vrijdag 6 september 2019 – Openingsontbijt Woensdag 9 oktober 2019 – Open Dag 09.00 – 12.00 uur Donderdag 17 oktober 2019 – schoolfotograaf Donderdag 19Lees meer


Beleid t.a.v. medisch handelen en medicijnverstrekking

Scholen spannen zich in om ieder kind een plek bij ons te geven. De kans bestaat daarmee dat medewerkers (vrijwillig) handelingen verrichten waartoe zij nietLees meer


Toekomstleren op de Marke 2.0

Binnenkort verschijnt hier info over het nieuwe toekomstleren op de Marke 2.0.