Aansprakelijkheid en verzekeringen

Leerplein055 heeft voor de Leerplein055-scholen bij Meeùs de volgende verzekeringen ondergebracht: Collectieve ongevallen- en doorlopende reisverzekering Alle leerlingen en personeelsleden van de school zijn verzekerdLees meer


Afnamedata basisschool eindtoets

De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets voor het schooljaar 2018–2019 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. De papieren Centrale Eindtoets bestaat in 2019Lees meer


CODA Bibliotheek

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor Apeldoorners en voor bezoekers van elders. De bibliotheek is gratis van 0 totLees meer


Continurooster

Op De Marke hanteren wij een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen ook tussen de middag op school blijven. Doordat wij een continurooster hebben, betalenLees meer


Digitale nieuwsbrief

Elke twee weken ontvangt u de Marke Expresse, waarin u allerlei gegevens, activiteiten en actuele berichten van school kunt lezen. Hierin staan ook de aanvragenLees meer


Gymrooster

GYMROOSTER 2018 – 2019 gymzaal Edelenveld Maandag (55 minuten) Woensdag (55 minuten) Gr. 8b 08.30 – 09.25 uur Gr. 1/2 (om de week) 09.10 –Lees meer


Hoofdluis

Binnen de school is een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep. Deze werkgroep controleert na iedere vakantie alle leerlingen van de school op hoofdluis en voertLees meer


Lestijden

Wij werken met een continurooster. De tijden zijn dan als volgt: Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-8 Maandag 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur 08.30Lees meer


Luizentassen

Binnen onze school krijgen alle kinderen een groene of een blauwe luizentas. Hoewel het nut ervan tegenwoordig in twijfel wordt getrokken, houden we hier tochLees meer


Marke Expresse

Onze nieuwsbrief, de Marke Expresse, komt elke twee weken uit. Deze staat onder het kopje “ouder”, onder nieuwsbrieven. Heeft u belangrijke informatie voor in onze MarkeLees meer


Naar het voortgezet onderwijs

Kinderen uit groep 8 krijgen in april te maken met de eindtoets basisonderwijs, ook van het CITO. De toets is bedoeld als hulpmiddel om teLees meer


Oordopjes (vanaf groep 4)

Alle leerlingen krijgen, vanaf groep 4, een set oordopjes van school. Bij verlies kan er een nieuw setje worden aangeschaft voor € 2.50


Op de fiets, lopend of met de auto

Wij willen u vragen u kind zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te laten gaan. Dit om meerdere redenen: te voet ofLees meer


Pauzes

Verleden jaar zijn wij gestart met het continurooster. De ochtendpauze is van 10.15 – 10.30 uur. Alle kinderen krijgen dan de gelegenheid iets te etenLees meer


Pen (rollerpen of vulpen)

Na de kerstvakantie krijgen alle leerlingen uit groep 3 een rollerpen om mee te schrijven. (deze pen lekt minder dan een vulpen) Is de penLees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer


Schoolfotograaf

Elke jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen.  U bent uiteraard niet verplicht dezeLees meer


Schoolregels

We hebben op school onze regels. In de klas en de ruimten daaromheen werk je zo stil mogelijk. Buiten kun je rennen en schreeuwen. JeLees meer


Schoolreisjes

SCHOOLREISJES 2018-2019: Elk jaar gaan de leerlingen uit de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. Groep 8 gaat op schoolkamp en de groepen 1a/2a enLees meer


Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt: Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-8 Maandag 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur Dinsdag 08.30 – 14.30Lees meer


Sport

We doen met De Marke mee aan een groot aantal sporttoernooien voor basisscholen. Elk jaar schrijven wij in voor: korfbal, jongens- en meisjesvoetbal. Dit jaarLees meer


Sport van de maand

Onze leerlingen zijn welkom bij Sport van de Maand. Zij kunnen vrijblijvend kennis maken met sporten die zij misschien helemaal niet kennen. Heel veel kan enLees meer


Sportpas aanvragen

Maak eens kennis met andere, minder bekende sporten en verenigingen. Door deel te nemen aan de verschillende sporten kun je ontdekken welke sport uiteindelijk hetLees meer


Uitnodigingen en kaartjes in de klas

Wij verzoeken u vriendelijk om uw kind geen uitnodigingen en/of kerstkaartjes in de klas uit te laten delen. Dit is erg verdrietig voor de kinderenLees meer


Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van elk schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgtLees meer


Verjaardagen

Verjaardagen zijn extra feestdagen voor de kinderen. Natuurlijk vieren we dat zo vrolijk mogelijk. Jarige kinderen mogen in de klas trakteren. Een jarige leerling magLees meer


Verlof aanvragen

Elk kind is vanaf vijf jaar verplicht naar school te gaan. Wij spreken van geoorloofde absentie bij: kleuters jonger dan vijf jaar; ziekte; vijf jarigen,Lees meer


Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) doorLees meer


Ziekmelden

Bij ziekte wordt het kind ’s ochtends voor schooltijd afgemeld, telefonisch of per mail. Ook kunt u het contactformulier op deze site invullen en versturen.Lees meer