Aanmelden basisscholen Apeldoorn

Voor het eerst naar de basisschool Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal! Sinds 2022 is op deLees meer


Aansprakelijkheid en verzekeringen

Leerplein055 heeft voor de Leerplein055-scholen bij Aon Verzekeringen de volgende verzekeringen ondergebracht: Collectieve ongevallen- en doorlopende reisverzekering Alle leerlingen en personeelsleden van de school zijn verzekerdLees meer


Afnamedata Doorstroomtoets

Alle leerlingen van groep 8 maken de doorstroomtoets. Dit geldt voor leerlingen in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Deze doorstroomtoets meet opLees meer


CODA Bibliotheek

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor Apeldoorners en voor bezoekers van elders. Leren lezen en daar plezier in krijgen,Lees meer


Continurooster

Op De Marke hanteren wij een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen ook tussen de middag op school blijven. De kinderen eten hun meegebrachte lunchLees meer


Digitale nieuwsbrief

Ongeveer elke twee weken ontvangt u de Marke-info, waarin u allerlei gegevens, activiteiten en actuele berichten van school kunt lezen. Hierin staan ook de aanvragenLees meer


Hoofdluis

Binnen de school is een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep. Deze werkgroep controleert na iedere vakantie alle leerlingen van de school op hoofdluis en voertLees meer


Integriteitscode

De missie van Leerplein055 is het verzorgen van goed openbaar onderwijs aan de aan ons toevertrouwde leerlingen. ‘Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door deLees meer


Lestijden

Wij werken met een continurooster. De tijden zijn dan als volgt: Groep 1-8 Maandag 08.30 – 14.30 uur Dinsdag 08.30 – 14.30 uur Woensdag 08.30 –Lees meer


Medisch handelen

Wij spannen ons in om ieder kind een plek op onze school te bieden. Het personeel van Leerplein055 mag echter geen medische handelingen verrichten voorLees meer


Naar het voortgezet onderwijs

Leerlingen krijgen in groep 8 van de basisschool een schooladvies. Dit advies hebben zij nodig bij de toelating op de middelbare school. In het schooladvies staatLees meer


Op de fiets, lopend of met de auto

Wij willen u vragen u kind zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te laten gaan. Dit om de veiligheid van onze kinderenLees meer


Parro ouderApp

De Leerplein055-basisscholen kunnen gebruik maken van Parro, een app voor communicatie met ouders. Via Parro kunnen korte berichten geplaatst worden, foto’s of video’s in eenLees meer


Pauzes

Onze school werkt met een continurooster met gescheiden ochtendpauzes. Alle kinderen krijgen dan de gelegenheid iets te eten en te drinken, een beker of eenLees meer


Pen (rollerpen of vulpen)

In februari krijgen alle leerlingen uit groep 3 een rollerpen om mee te schrijven. (deze pen lekt minder dan een vulpen) Is de pen stukLees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer


Rookvrije schoolpleinen

De Rijksoverheid heeft in het Nationaal Preventieakkoord met verschillende organisaties afspraken gemaakt over het terugdringen van roken. De ambitie is dat er in 2040 eenLees meer


Schoolfotograaf

Elke jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen.  U bent uiteraard niet verplicht dezeLees meer


Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt: Groep 1-8 Maandag 08.30 – 14.30 uur Dinsdag 08.30 – 14.30 uur Woensdag 08.30 – 12.30 uur ’s middags vrij DonderdagLees meer


Schoolverzuim en verlof

Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen hoeft uw kind niet naar school of minderLees meer


Sport

We doen met De Marke mee aan diverse schoolsport-toernooien voor basisscholen. Op donderdagmiddag wordt Sport in de Wijk aangeboden in de gymzaal aan het EdelenveldLees meer


Sport van de maand

Onze leerlingen zijn welkom bij Sport van de Maand. Zij kunnen vrijblijvend kennis maken met sporten die zij misschien helemaal niet kennen. Heel veel kan enLees meer


Vakanties en vrije dagen 2024-2025

VAKANTIEROOSTER 2024 – 2025 Herfstvakantie 26/10  t/m 3/11 Kerstvakantie 21/12 t/m 5/1 Voorjaarsvakantie 22/2 t/m 2/3 Goede vrijdag 18/4 Paasmaandag 21/4 Meivakantie en Bevrijdingsdag 26/4Lees meer


Vakanties en vrije dagen in schooljaar 2024 – 2025

VAKANTIEROOSTER 2024 – 2025     Herfstvakantie 26/10  t/m 3/11 Kerstvakantie 21/12 t/m 5/1 Voorjaarsvakantie 22/2 t/m 2/3 Goede vrijdag 18/4 Paasmaandag 21/4 Meivakantie enLees meer


Verjaardagen

Verjaardagen zijn extra feestdagen voor de kinderen. Natuurlijk vieren we dat zo vrolijk mogelijk. Jarige kinderen mogen in de klas trakteren. Ze gaan niet langsLees meer


Verlof aanvragen

Elk kind is vanaf vijf jaar verplicht naar school te gaan. Wij spreken van geoorloofde absentie bij: kleuters jonger dan vijf jaar; ziekte; vijf jarigen,Lees meer


Vrijwillige ouderbijdrage

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ookLees meer


Ziekmelden

Bij ziekte wordt het kind ’s ochtends voor schooltijd telefonisch afgemeld tussen 8:00u en 8:20u.  We voeren een verplichte absentieregistratie van kinderen die niet aanwezigLees meer