Missie en visie

Missie en Visie

De Marke wil een school zijn, waar alle kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. Pas als een kind met plezier naar school gaat, kan het zich optimaal ontwikkelen. Op De Marke houden we ons niet alleen bezig met de verstandelijke ontwikkeling, maar ook met de ontwikkeling van de emotionele, sociale, creatieve en lichamelijke vaardigheden van elk kind.