Missie en visie

Missie en Visie

De Marke geeft je ruimte!

De Marke wil aan alle kinderen een veilig leer- en leefklimaat bieden, rekening houdend met de
eigenheid, de ontwikkelingsfasen en de talenten van het kind. Wij willen kinderen uitdagen het beste
uit zichzelf te halen in een veilige leeromgeving. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen
manier in zijn eigen tempo. Op die manier ervaren kinderen hun eigen krachten en mogelijkheden.
Daarbij stimuleren wij kinderen om op het juiste moment verantwoordelijkheid te nemen. Wij
motiveren en begeleiden kinderen in de ontwikkeling en stimuleren het samenwerken. Wij willen de
kinderen toerusten met een brede ontwikkeling, uitstekende basisvaardigheden en het vermogen om
kritisch te kunnen denken, zodat zij elke toekomst aankunnen.
Ons nieuwe gebouw is ingericht om leerdoelgericht onderwijs te geven. Onze groepen vormen samen 3
leerteams. Elk leerteam zit rondom een leerplein waardoor de kinderen ook buiten het eigen lokaal
volop ruimte hebben om samen te werken en samen te leren.