Missie en visie

De Marke wil een school zijn, waar alle kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. Pas als een kind met plezier naar school gaat, kan het zich optimaal ontwikkelen. Op De Marke houden we ons niet alleen bezig met de verstandelijke ontwikkeling, maar ook met de ontwikkeling van de emotionele, sociale, creatieve en lichamelijke vaardigheden van elk kind. Ons uitgangspunt hierbij is “neo klassikaal onderwijs”, waarbij we gebruik maken van de elementen uit het “daltononderwijs”: zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid.

In de groepen 1 en 2 wordt op een speelse manier de basis gelegd voor het leren in de hogere leerjaren. De modernste methoden worden als leidraad gebruikt. Zo werken wij met “Villa Letterpret”. Een flat vol poppen die het aanvankelijk lezen bij de kleuters stimuleert. Door middel van handpoppen leren de kinderen letters, hakken en plakken, rijmen enz. De poppen brengen op een heel kleutereigen manier al deze aspecten aan de orde. Als Arie Kanarie, Wim de Woordspin, of de hak- en plakapen tevoorschijn komen, weten ze al precies wat er gaat komen. Door op deze speelse manier te werken met de kleuters, wordt er een betere aansluiting met het leesonderwijs in groep 3 gecreëerd.

Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden de kinderen in hun ontwikkeling goed gevolgd. Een belangrijk speerpunt op onze school is de sociaal emotionele methode, “De Vreedzame School”

Voor ouders wil De Marke een laagdrempelige school zijn. Wij vinden het erg belangrijk om met de ouders een goed en regelmatig contact te hebben.