Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van elk schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via de mail de Marke-info, waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender ook opgenomen worden.

Vakantierooster 2021-2022,  leerlingen vrij

Herfstvakantie 18 tot 22-10-2021
Kerstvakantie 25-12 t/m 9-01-2022
Voorjaars (krokus) vakantie 28-02 tot 4-03-2022
Goede Vrijdag 15-04-2022
2e Paasdag 18-04-2022
Koningsdag 27-04-2022
Meivakantie 27-04 t/m 8-05-2022
Hemelvaartsdag/extra vrije dag 26 en 27-05-2022
2e Pinksterdag 6-06-2022
Zomervakantie van 9/07/2022 vanaf 12.00 uur t/m 21/08/2022

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.