Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van elk schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via de mail de Marke Expresse, waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender ook opgenomen worden.

Vakantierooster 2017-2018

Herfstvakantie16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie23 dec. 2017  t/m  7 januari 2018
Krokus(voorjaars)vakantie26 februari t/m 2 maart 2018
Goede vrijdag30 maart 2018
Paasmaandag2 april 2018
Tulp(mei)vakantie27 april t/m 13 mei 2018
Pinkstermaandag21 mei 2018
Zomervakantie14 juli t/m 26 augustus 2018

Extra vrije dagen
(
Studiedagen leerteams ALLE leerlingen vrij)

20 september 2017

22 november 2017

7 februari 2018

21 maart 2018

13 juni 2018

Vrije woensdagen groepen 1 en 2

13 september 2017

1 november 2017

31 januari 2018

30 mei 2018

27 juni 2018

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.