Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van elk schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via de mail de Marke Expresse, waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender ook opgenomen worden.

Vakantierooster 2019-2020 leerlingen vrij

Herfstvakantie19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie2o december 2019 (vanaf 12.00 uur) t/m 5 januari 2020
Voorjaars (krokus) vakantie22 februari t/m 1 maart 2020
Goede Vrijdag10 April 2020
2e Paasdag13 April 2020
Meivakantie25 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaartsdag/extra vrije dag21 en 22 mei 2020
Extra vrije dag gr. 1 t/m 4Vrijdag 10 januari 2020 groepen 1 t/m 4 vrij. Studiedag Onderbouw.
Extra vrije dagen ALLE LEERLINGEN
Donderdag 20 en vrijdag 21 februari 2020 Studiedagen, alle leerlingen vrij
Vrijdag 26 juni en maandag 29 juni 2020 Studiedagen, alle leerlingen vrij

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.