Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van elk schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via de mail de Marke Expresse, waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender ook opgenomen worden.

Vakantierooster 2018-2019 (leerlingen vrij)

Herfstvakantie22 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie24 dec. 2018  t/m  4 januari 2019
Krokus(voorjaars)vakantie25 februari t/m 1 maart 2019
Goede vrijdag19 april 2019
Paasmaandag22 april 2019
Tulp(mei)vakantie29 april t/m 3 mei 2019
Extra week vakantie27 mei t/m 31 mei 2019
Pinkstermaandag10 juni 2019
Zomervakantie19 juli (12.00 uur) t/m 30 augustus 2019

Extra vrije dagen
(
Studiedagen leerteams ALLE leerlingen vrij)

10 september 2018

18 februari 2018

Extra vrije dag 25 september 2018 (medewerkersdag leerplein055) Alle leerlingen vrij

KLEUTERS ZIJN EXTRA VRIJ:
20 september 2018

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.