Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van elk schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via de mail de Marke Expresse, waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender ook opgenomen worden.

Vakantierooster 2019-2020 leerlingen vrij
(onder voorbehoud)

Herfstvakantie19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie2o december 2019 (vanaf 12.00 uur) t/m 5 januari 2020
Voorjaars (krokus) vakantie22 februari t/m 1 maart 2020
Goede Vrijdag10 April 2020
2e Paasdag13 April 2020
Meivakantie25 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaartsdag/extra vrije dag21 en 22 mei 2020
Zomervakantie18 juli (vanaf 12.00 uur) t/m 30 augustus 2020

Extra vrije dagen

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.