Vakanties en vrije dagen

Aan het begin van elk schooljaar krijgt u een kalender uitgereikt waarin de vrije dagen, vakanties en activiteiten al zoveel mogelijk zijn opgenomen. Verder krijgt u via de mail de Marke Expresse, waarin eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze kalender ook opgenomen worden.

Vakantierooster 2020-2021 leerlingen vrij

Zomervakantie 2020
Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 (vanaf 12.00 uur) t/m 1 januari 2021
Voorjaars (krokus) vakantie 22 februari t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag 2 April 2021
2e Paasdag 5 April 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 3 t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsdag/extra vrije dag 13 en 14 mei 2021
Extra vrije dagen ALLE LEERLINGEN
Donderdag 18 en vrijdag 19 februari 2021 Studiedagen, alle leerlingen vrij
Maandag 1 maart 2021 ALLEEN DE OCHTEND, alle leerlingen vrij. Vanaf 12.30 uur gewoon school.
Vrijdag 25 juni en maandag 28 juni 2021 Studiedagen, alle leerlingen vrij
Zomervakantie van 19/07/2020 vanaf 12.00 uur t/m 27/08/2021

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.