Met welke methodes werken wij?

Op de Marke werken wij leerdoelgericht. Wij gebruiken methodes als middel om aan te sluiten bij de leerdoelen.

Vak Methode
Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen Kim-versie
Voortgezet technisch lezen Station Zuid
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip
Taal / Woordenschat Taal actief 4 / LOGO3000
Spelling Zo leer je lezen en spellen
Engels Take it easy
Rekenen Alles telt Q
Schrijven Pennenstreken
Wereldoriëntatie Blink Wereld
Verkeer Veilig verkeer Nederland
Sociaal-Emotionele ontwikkeling Kwink