Met welke methodes werken wij?

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

VAK METHODE
Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip
Engels Take it easy
Muziek Moet je doen en Team Talento 
Wereldoriëntatie Blink Wereld
Nederlandse taal Taal actief 4
Rekenen en Wiskunde Pluspunt 3
Schrijven Pennenstreken
Sociaal Emotionele Vorming Kwink
Verkeer Op voeten en fietsen en jeugdverkeerskrant
Voortgezet technisch lezen Diverse materialen