Met welke methodes werken wij?

We werken leerdoelgericht. Dit betekent dat we ons eigen curriculum hebben samengesteld, op basis van de doelen vanuit het Ministerie van Onderwijs. Naar aanleiding hiervan gebruiken we diverse methodes, materialen en/of andere middelen om aan te sluiten bij de leerdoelen.

Vak Methode
Aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen Kim-versie
Voortgezet technisch lezen Diverse materialen, waaronder Station Zuid
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip
Taal / Woordenschat Taal actief 4 / LOGO3000
Spelling “Zo leer je lezen en spellen
Engels Take it easy
Rekenen Diverse materialen, waaronder Rekenroute
Schrijven Pennenstreken
Wereldoriƫntatie Blink Wereld
Verkeer Veilig verkeer Nederland
Sociaal-Emotionele ontwikkeling Kwink