CODA Bibliotheek

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor Apeldoorners en voor bezoekers van elders. Leren lezen en daar plezier in krijgen,Lees meer


Computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wijLees meer


Continurooster

Op De Marke hanteren wij een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen ook tussen de middag op school blijven. Doordat wij een continurooster hebben, betalenLees meer


Cultuur Onder Dak Apeldoorn (CODA)

Vosselmanstraat 299 7311 CL Apeldoorn tel.: 055 526 84 00 www.coda-apeldoorn.nl


De organisatie van ons onderwijs

In Apeldoorn zijn 23 scholen voor openbaar basisonderwijs en 3 scholen voor openbaar speciaal (basis)onderwijs. Elke klas heeft een lesrooster waarop aangegeven staat welke activiteitenLees meer


De Vreedzame School

Op onze school volgen alle leerlingen de Sociaal Emotionele methode, de “Vreedzame School”. Deze methode is in de regio Apeldoorn uniek. Hoewel er al inLees meer


De zorg op grote lijnen

Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid proberen tot een oplossing te komen. Dit kan betekenen datLees meer


Digitale nieuwsbrief

Elke twee weken ontvangt u de Marke Expresse, waarin u allerlei gegevens, activiteiten en actuele berichten van school kunt lezen. Hierin staan ook de aanvragenLees meer


Dit jaar onder de aandacht

Onderwijskundige speerpunten dit schooljaar: Onderwijsaanbod groep 1/2 · Verder implementatie van de leerlijnen Jonge Kind in Parnassys · Verdere implementatie van Sil op School ·Lees meer


Diversiteit en seksualiteit

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaanLees meer