Kinderopvang op De Marke – Doomijn en Pommetje

Samenwerking met Kinderopvang Doomijn en met Kinderdagverblijf Pommetje

Kinderopvangorganisatie Doomijn, voorheen Kinderopvang OOK, verzorgt in samenwerking met onze basisschool verschillende vormen van buitenschoolse kinderopvang én we hebben een peuteropvang en een peuterspeelzaal. Alle opvangvormen hebben een ding gemeen: ze bieden een goede opstap naar de basisschool. Kinderen leren spelenderwijs samen te zijn in een groep: gezellig samen spelen en zingen, zitten in een kring, luisteren naar verhaaltjes, wachten op je beurt. Ze ontdekken op die manier dat pedagogisch medewerksters goed voor hen zorgen. Als de kinderen naar de basisschool gaan, krijgen zij een verslag mee van de pedagogisch medewerkers. Op deze manier kunnen de leerkrachten meteen aansluiten bij reeds opgedane vaardigheden waardoor het kind gewoon door kan gaan met zijn ontwikkeling in plaats van dat de leerkracht eerst zelf moet ontdekken wat een kind allemaal al kan.

Het is goed om uw kind te laten spelen op een peuterspeelzaal of een peuteropvang. Hier leert hij of zij alvast hele belangrijke vaardigheden die er voor kunnen zorgen dat de overgang naar de basisschool straks heel natuurlijk verloopt. Het lijkt zo eenvoudig: samen spelen, stilzitten in een kring, samen rustig eten of het tot een goed einde brengen van kleine opdrachtjes. Toch zijn dit geen gemakkelijke taken voor een peutertje. Door de sociale invloed van de andere peuters en de ervaring en begeleiding van de juf zijn het zaken die een kind zich spelenderwijs eigen kan maken.

Peuterspeelzaal De Markies (Doomijn)

Wij besteden veel aandacht aan het overleg tussen de peuterspeelzaal en de basisschool. Aangrenzend aan onze school zit peuterspeelzaal De Markies van Kinderopvang Doomijn.

Voor meer informatie klik hier

Peuterspeelzaal De Markies (Kinderopvang Doomijn) verzorgt ook opvang van 2 tot 4 jarigen. Klik hier over meer informatie.

Buitenschoolse opvang (BSO)(Doomijn)demarkies

De naam van de BSO is De Markies. De BSO-leidsters vangen kinderen na een inspannende dag op school op en zorgen ervoor dat zij zich kunnen ‘ontladen’ in een omgeving en sfeer die aansluit bij de thuissituatie. Het plezier en de tevredenheid van de kinderen staan voorop.

Een pedagogisch werkplan ligt aan de buitenschoolse opvang ten grondslag en dit resulteert in een goed voorbereide invulling van de buitenschoolse opvang, kwalitatief en gevarieerd. Met persoonlijke aandacht en verzorging. Na schooltijd kunnen kinderen even lekker tot zichzelf komen, een hapje en een drankje nuttigen en hun verhaal vertellen aan de leidsters. Ze kunnen aan een activiteit meedoen maar ook een rustige plek opzoeken.

Voorschoolse opvang (VSO) (Doomijn)

De voorschoolse opvang wordt ook verzorgd door kinderopvang Doomijn. De voorschoolse- en naschoolse opvang kan aangeboden worden bij een minimum aantal deelnemers dat gebruik wenst te maken van deze voorzieningen. De kinderen kunnen vanaf 07.30 uur opgevangen worden. Heeft u vragen, loop gerust binnen!

Samen de wereld ontdekken bij kinderopvang Doomijn

Doomijn staat voor een goede start, voor een vertrouwde basis en voor blije kinderen. Wij zien onze kinderopvang als een bron van groei en als een aanvulling op thuis. Een veilige omgeving die je zorgvuldig kiest om je kind te laten spelen en opgroeien met andere kinderen. En vooral een fijne plek om samen de wereld te ontdekken.

Zo’n goede start en uitdagende omgeving verdienen alle kinderen. Want zo jong als ze zijn, zo graag gaan ze op verkenning.  Ieder kind is nieuwsgierig en uniek. Bij Doomijn krijgen kinderen daarom alle ruimte om zichzelf en hun omgeving te ontdekken. Vanuit eigen talenten en karakter: vanuit wie ze zijn Op meer dan 200 locaties – bestaande uit kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang –  geven wij met ruim 800 medewerkers elke dag invulling aan onze rol als partner in opvoeding, want zo mag je ons zien. Bij Doomijn zijn alle kinderen in goede handen en zijn ze thuis in een wereld die ze vrij mogen ontdekken. Spelenderwijs en met veel plezier, want dat maakt groeien nu juist zo leuk.

Doomijn kinderopvang i.s.m. OBS De Marke

Heeft u vragen, loop gerust binnen! Nieuwsgierig geworden naar Doomijn? Kijk op www.doomijn.nl voor meer informatie. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de manager van deze locatie: Ellen Roos. Zij kan u alles vertellen over onze mogelijkheden qua opvang die wij bieden.  Ellen is te bereiken via onderstaande gegevens:

Ellen Roos-Haans
Manager Kinderopvang
06 18134735 e.roos@doomijn.nl

Kinderdagverblijf Pommetje

Kinderdagverblijf Pommetje streeft naar huiselijkheid en warmte, waarin kinderen kinderen mogen en kunnen zijn in hun spel, maar ook in hun aanhankelijkheid. Er wordt veel geknutseld, gezongen en binnen en buiten gespeeld, maar ook is er tijd voor stoeien en knuffelen. De opvang is achter in onze school gevestigd in een eigen afgeschermd gedeelte van de school.
 
Kinderdagverblijf Pommetje De Velden is kleinschalig. Wij hebben 1 verticale groep waarin wij maximaal 16 kinderen kunnen opvangen. Dit houdt in dat de leeftijden variëren van 0 tot 4. Wij bieden structuur, professionaliteit en veiligheid.
Wij werken volgens de opvoedprincipes van Triple-P. In het kort houdt dit in dat we de situatie van thuis proberen na te bootsen. Eet en slaaptijden worden van thuis aangehouden. Wij werken met maandthema’s. Elke maand werken wij met een ander thema, hier zijn dan de werkjes, kringgesprekjes en verhaaltjes op aangepast. In gevallen als kerst en sinterklaas zingen we ook de daarbij behorende liedjes. Voorbeelden van thema’s die aan bod komen; seizoenen, tellen, kleuren, vormen, verkeer etc.
 
Ligging:
Het kinderdagverblijf ligt in de wijk De Velden van Apeldoorn, nabij de snelweg (afslag zuid) , maar ook op de route naar de stad. Er is een goede parkeergelegenheid voor de deur. Wij zitten in de school De Marke. Ideaal wanneer u al een schoolgaand kind heeft of als u later uw kind naar deze school wil brengen.
 
Openingstijden
Onze openingstijden zijn van 7.30 tot 18.30 uur.
 
All inclusive
Kinderdagverblijf Pommetje werkt volgens een all inclusieve formule. Dit houdt in dat wij zorgen voor luiers, vers fruit, broodmaaltijden, drinken, flesvoeding van het merk Kruitvat (standaard 1+2) en verzorgings-producten. 
 
Adres van de vestiging:
Holtrichtersveld 1
 
Voor meer informatie neemt u contact op met:
Kinderdagverblijf Pommetje, 
t.a.v. Leontien van der Werf, 
Glazeniershorst 405, 
7328 TK Apeldoorn
T: 055-3013356
E de Velden: kdvpommetje-velden@outlook.com