Kinderopvang op De Marke

Samenwerking met Kinderopvang Domijn/OOK

Kinderopvangorganisatie Domijn/OOK verzorgt in samenwerking met onze basisschool verschillende vormen van buitenschoolse kinderopvang én we hebben een peuteropvang en een peuterspeelzaal. Alle opvangvormen hebben een ding gemeen: ze bieden een goede opstap naar de basisschool. Kinderen leren spelenderwijs samen te zijn in een groep: gezellig samen spelen en zingen, zitten in een kring, luisteren naar verhaaltjes, wachten op je beurt. Ze ontdekken op die manier dat pedagogisch medewerksters goed voor hen zorgen. Als de kinderen naar de basisschool gaan, krijgen zij een verslag mee van de pedagogisch medewerkers. Op deze manier kunnen de leerkrachten meteen aansluiten bij reeds opgedane vaardigheden waardoor het kind gewoon door kan gaan met zijn ontwikkeling in plaats van dat de leerkracht eerst zelf moet ontdekken wat een kind allemaal al kan.

Het is goed om uw kind te laten spelen op een peuterspeelzaal of een peuteropvang. Hier leert hij of zij alvast hele belangrijke vaardigheden die er voor kunnen zorgen dat de overgang naar de basisschool straks heel natuurlijk verloopt. Het lijkt zo eenvoudig: samen spelen, stilzitten in een kring, samen rustig eten of het tot een goed einde brengen van kleine opdrachtjes. Toch zijn dit geen gemakkelijke taken voor een peutertje. Door de sociale invloed van de andere peuters en de ervaring en begeleiding van de juf zijn het zaken die een kind zich spelenderwijs eigen kan maken.

Peuterspeelzaal / peuteropvang Pommetje

In ons schoolgebouw is een ruimte gerealiseerd voor een baby- peuteropvang. De peuteropvang in ons schoolgebouw wordt geoKinderdagverblijf Pommetjerganiseerd door Kinderdagverblijf Pommetje. Wij besteden veel aandacht aan het overleg tussen de peuterspeelzaal en de basisschool. Aangrenzend aan onze school zit peuterspeelzaal De Markies van Kinderopvang Domijn/OOK.

Voor meer informatie klik hier

Peuterspeelzaal De Markies (Kinderopvang OOK) verzorgt ook opvang van 2 tot 4 jarigen. Klik hier over meer informatie.

Buitenschoolse opvang (BSO)demarkies

De naam van de BSO is De Markies. De BSO-leidsters vangen kinderen na een inspannende dag op school op en zorgen ervoor dat zij zich kunnen ‘ontladen’ in een omgeving en sfeer die aansluit bij de thuissituatie. Het plezier en de tevredenheid van de kinderen staan voorop.

Een pedagogisch werkplan ligt aan de buitenschoolse opvang ten grondslag en dit resulteert in een goed voorbereide invulling van de buitenschoolse opvang, kwalitatief en gevarieerd. Met persoonlijke aandacht en verzorging. Na schooltijd kunnen kinderen even lekker tot zichzelf komen, een hapje en een drankje nuttigen en hun verhaal vertellen aan de leidsters. Ze kunnen aan een activiteit meedoen maar ook een rustige plek opzoeken.

Voorschoolse opvang (VSO)

De voorschoolse opvang wordt ook verzorgd door kinderopvang Domijn/OOK. De voorschoolse- en naschoolse opvang kan aangeboden worden bij een minimum aantal deelnemers dat gebruik wenst te maken van deze voorzieningen. De kinderen kunnen vanaf 07.30 uur opgevangen worden. Heeft u vragen, loop gerust binnen!