Ons team

Ons team:

Groep 1/2 Frank Vergeer
Groep 2/3 Linda van den Beukel
Groep 4 Ant Anema en Philip Mulder
Groep 5 David Csany
Groep 6 Manoek van Pomp en Miriam de Heus
Groep 7 Manon Valkenburg en Philip Mulder
Groep 8 Margit Zeilstra
IB Marieke Jol
Directeur Lotte Huisman
Leerkrachtondersteuner Stefanie de Jong
Vrijwillige conciërge Beppie Verhoef
Vakdocent gymnastiek Rutger Boerdam
HVO docente Manon Kamman