Naar de basisschool

Zoals al eerder vermeld is, moet een kind 4 jaar oud zijn om tot de basisschool toegelaten te worden. Om jonge kinderen alvast een beetje te laten wennen aan het naar school gaan, kunnen ze als gast worden toegelaten. Op De Marke hebben wij als regel, dat de kinderen de weken voor hun verjaardag 10 ochtenden mogen komen wennen.

Als kinderen 5 jaar oud zijn moeten ze naar school. Ze zijn dan leerplichtig.