Aanmelden

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor openbare basisschool De Marke? Voor kinderen die vanaf 1 mei 2019 zijn geboren, gaat het aanmelden op een nieuwe manier.  U leest hieronder hoe het aanmelden werkt.

Wilt u graag een afspraak met de directeur? Neem dan contact met ons op via het kennismakingsformulier, via telefoonnummer: 055-541 0455 of kom langs.

Toelatingsbeleid basisonderwijs Apeldoorn

De basisscholen van de schoolbesturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep gaan in 2022 over op een gezamenlijke vorm van aanmelding en plaatsing voor toekomstige vierjarigen; het toelatingsbeleid basisscholen Apeldoorn. Hiermee komt een einde aan de verschillende regelingen per wijk of school. Voor kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, gaat dit gelden.  

Door deze nieuwe manier van aanmelding en plaatsing heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur. Kinderen kunnen zo veel mogelijk in de omgeving van hun huis naar een basisschool en ouders kunnen elke basisschool in Apeldoorn kiezen. 

Toelatingsbeleid basisscholen Apeldoorn-Marke

Digitaal aanmelden kan ook. Dit gaat via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl Uw aanmelding komt dan automatisch terecht bij uw eerst opgegeven school van voorkeur. Wanneer er al een oudere broer of zus op onze school zit, heeft uw jongere kind een plaatsgarantie bij ons.  

Altijd (opnieuw) aanmelden

U meldt uw kind altijd (opnieuw) aan, óók als u in het verleden uw kind al had aangemeld op een basisschool. Dat geldt ook voor een kind waarvan een oudere broer of zus op onze school zit. Alleen op deze manier weten wij voor hoeveel kinderen een plaats gereserveerd moet worden.  

Als u over een schriftelijk bewijs beschikt waaruit blijkt dat wij u in het verleden een plaats hebben toegezegd, bent u verzekerd van deze plaats wanneer u voor onze school kiest. Lever dan bij het aanmeldformulier het schriftelijk bewijs van de toegezegde plaats in.  

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar www.basisscholenapeldoorn.nl. Hier verschijnt regelmatig informatie over de nieuwe werkwijze.  Voor vragen kunt u ook terecht bij de helpdesk.  

Delen via