Onze school

Als ouder wilt u het beste voor uw kind. Als school willen wij het beste voor onze leerlingen. Alle scholen willen dat. Het team van De Marke is continue bezig zich te ontwikkelen om dit ook waar te kunnen maken! De Marke is een openbare basisschool met 7 groepen. De school ligt prachtig, op de hoek van het Schoutenveld en het Holtrichtersveld in de wijk De Maten in Apeldoorn. Rond het gebouw is veel speelruimte. De groepen zijn ingedeeld volgens het jaarklassensysteem, dus kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de klas. Ouders spelen ook een belangrijke rol in onze school, we hebben een zeer actieve Ouderraad.

Continurooster

Onze school werkt met een continurooster. Ouders betalen hierdoor geen bijdrage voor het overblijven.

Onze leus: “De Marke geeft je ruimte”

Die ruimte geven wij zowel bij het leren als in de werkomgeving. De leerkracht biedt de leerling de leerstof aan. De leerstof wordt aangeboden volgens het basisstof-extrastof-model. Dit betekent dat de leerstof stap voor stap wordt doorlopen, waarbij de kinderen die de stof snel onder de knie hebben, verrijkende leerstof krijgen aangeboden. De leerlingen die denken dat ze aan de slag kunnen, mogen direct beginnen met het werk. Leerlingen die vragen hebben worden geholpen.

Vanaf de laagste groepen worden er per keer meerdere taken opgegeven. De leerlingen mogen deze dan in een volgorde naar keuze maken. Wil je bijvoorbeeld eerst liever taal doen en daarna rekenen dan mag dat. In het gebouw zijn meerdere werkplekken gecreëerd. Op deze manier kunnen de leerlingen een rustige plek zoeken om het werk te maken. Bij het zelfstandig werken maken we gebruik van het zogenaamde “verkeerslicht”. Samen met het hulpblokje, instructietafel en hulpronde zijn dit onderdelen in het klassenmanagement, die als een rode draad door de gehele school loopt.

De basis van ons onderwijs

De werkwijze zorgt voor duidelijkheid en rust in de groep. Bovendien komt het tegemoet aan de drie begrippen die de basis vormen van ons onderwijs:

  • competentie (=ik kan het),
  • autonomie (=ik kan het zelf),
  • relatie (= samen kun je meer).

Bij de voorbereiding van de lessen vormen deze begrippen steeds het uitgangspunt. Alleen aan kinderen die het nodig hebben wordt uitleg gegeven. Hebben ze geen uitleg nodig, dan kunnen ze direct beginnen met het werk (autonomie). De leerlingen worden gestimuleerd zelf oplossingen te vinden (competentie). Soms krijgen ze een opdracht om met klasgenoten of eventueel anderen een oplossing te vinden voor een probleem (relatie). Wij werken met methoden die geënt zijn op de nieuwste ontwikkelingen. Computers ondersteunen het onderwijs en we maken dankbaar gebruik van de digitale schoolborden in de lokalen.

Gaan de leerlingen naar buiten tijdens de pauzes of de sport dan is er rond de school alle ruimte in de vorm van pleinen en grasvelden. U ziet “De Marke geeft je ruimte” is bepaald geen loze kreet!

Delen via