Onze school

Als ouder wilt u het beste voor uw kind. Als school willen wij het beste voor onze leerlingen. Alle scholen willen dat. Het team van De Marke is continue bezig zich te ontwikkelen om dit ook waar te kunnen maken! De Marke is een openbare basisschool met 7 groepen. De oude school is gesloopt en we zitten in spiksplinternieuw gebouw op de hoek van de Schoutenveld/Holtrichtersveld.

De basisgroepen zijn ingedeeld volgens het jaarklassensysteem, dus kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de klas. We werken leerdoelgericht en groepsdoorbroken om daar waar mogelijk aan te sluiten bij de naaste ontwikkeling van de leerling. De samenwerking en communicatie tussen ouder-kind-school staat bij ons centraal.

Continurooster

Onze school werkt met een continurooster. Ouders betalen hierdoor geen bijdrage voor het overblijven.

Onze leus: “De Marke geeft je ruimte”

Die ruimte geven wij zowel bij het leren als in de speel- en werkomgeving. De leerkracht biedt de leerling de leerstof aan. De leerstof wordt aangeboden volgens het basisstof-extrastof-model. Dit betekent dat de leerstof stap voor stap wordt doorlopen, waarbij de kinderen die de stof snel onder de knie hebben, verrijkende leerstof krijgen aangeboden. De leerlingen die denken dat ze aan de slag kunnen, mogen direct beginnen met het werk. Leerlingen die vragen hebben worden geholpen.

Vanaf de laagste groepen worden er per keer meerdere taken opgegeven. De leerlingen mogen deze dan in een volgorde naar keuze maken. Wil je bijvoorbeeld eerst liever taal doen en daarna rekenen dan mag dat. In het gebouw zijn meerdere werkplekken gecreëerd. Op deze manier kunnen de leerlingen een rustige plek zoeken om het werk te maken. Bij het zelfstandig werken maken we gebruik van het zogenaamde “verkeerslicht”. Samen met het hulpblokje, instructietafel en hulpronde zijn dit onderdelen in het klassenmanagement, die als een rode draad door de gehele school loopt.

 

Delen via