Ons team

Ons team: Groep 1/2 Frank Vergeer Groep 2/3 Linda van den Beukel Groep 4 Ant Anema en Esther Londar Groep 5 Manon Valkenburg en EstherLees meer


Onze geschiedenis

De school is gebouwd op een plek waar vroeger boerderijen stonden tussen de graslanden. Verder waren er kleine woningen en diverse bedrijfjes. Het gebied heetteLees meer


Op de fiets, lopend of met de auto

Wij willen u vragen u kind zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te laten gaan. Dit om de veiligheid van onze kinderenLees meer


Openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door de openbare scholen van Leerplein055, draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de kernwaardenLees meer


Openbaar onderwijs op De Marke

De Marke is een school voor openbaar onderwijs. In de praktijk betekent dit, dat er voor ieder kind plaats en aandacht is. Kinderen van alleLees meer


Opvoedingsondersteuning Home-Start

Home-Start biedt ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met opvoedvragen. Als ouder geeft u zelf aan op welke gebieden u steun wenst. Uw vraagLees meer


Oudercontact / rapporten

Onze gesprekkencyclus ziet er als volgt uit: september: verplicht startgesprek november: gesprek op verzoek februari: rapportgesprek april: gesprek op verzoek juni: rapportgesprek op verzoek TijdensLees meer


Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit ouders die zich inspannen om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan de organisatie van allerlei activiteiten binnen de school.Lees meer


Ouders en school

De school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. De ouders van de kinderen maken ook deel uit van onze schoolgemeenschap en zijnLees meer


Parro ouderApp

De Leerplein055-basisscholen kunnen gebruik maken van Parro, een app voor communicatie met ouders. Via Parro kunnen korte berichten geplaatst worden, foto’s of video’s in eenLees meer