Mensen in de school

Onze school heeft 13 leerkrachten, die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn.

Mocht een leerkracht ziek worden proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Buiten bovengenoemde leerkrachten hebben wij ook een gymcoach en 1 HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs) docent.

Stagiaires
Onze school biedt aan studenten van de KPZ Zwolle de gelegenheid om stage te lopen. Wij zijn van mening dat deze mensen de kans moeten hebben om ervaring op te doen in de onderwijs-praktijk. In principe kunnen deze studenten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten, de opleidingscoördinator van de Marke en door mentoren van hun eigen opleiding.