Mensen in de school

Onze school heeft 9 leraren en een leraarondersteuner.

Het leraren tekort is nog lang niet opgelost en regelmatig ervaren we dat het niet lukt om vervanging te regelen als er een leraar afwezigheid is.

We kijken altijd naar mogelijkheden om voor de eerste dag een oplossing op schoolniveau te vinden; groep verdelen of inzet van een collega die extra werkt. We vinden echter ook belangrijk dat het onderwijs in andere groepen zo veel mogelijk doorgang kan vinden. Soms moeten we helaas de keuze maken om een groep thuis te laten werken. Voor de jongere kinderen zal de leerkracht een keuze maken of er wel/geen werk gemaakt hoeft te worden. Voor de oudere kinderen zal er digitaal werk beschikbaar zijn dat gemaild zal worden. We informeren u zo snel mogelijk!

Buiten bovengenoemde leerkrachten hebben wij ook een vakleerkracht gym en een HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs) docent.

Studenten

Onze school is een opleidingsschool voor PABO studenten en studenten voor de opleiding tot onderwijs assistent. Wij bieden studenten van deze opleidingen de mogelijkheid om stage te lopen.

In principe kunnen deze studenten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten (mentoren) en de Opleider in de School (Linda van den Beukel) van de Marke en door mentoren van hun eigen opleiding.