• Open dag

Open dag

Op woensdag 15 november 2023, tussen 9.00 – 12.00 uur, staan de deuren van bijna alle basisscholen in de gemeente Apeldoorn open voor kinderen en hun ouders die een nieuwe basisschool zoeken. Ook onze school opent de deuren voor ouders die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind. Vooraf online oriënteren op de basisscholen kan via www.basisscholenapeldoorn.nl. Maak dan kennis met verschillende scholen en hun teams!

Alvast kennismaken

Ook voor je peuter is deze open dag een leuk moment om alvast een kijkje te nemen op school. Het is een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier de sfeer te proeven op een basisschool. Scholen werken samen met een of meerdere kinderopvangorganisaties in de school of in de buurt van de school. Op de open dag kun je meestal ook een kijkje nemen bij de buitenschoolse opvang en in gesprek gaan met de pedagogisch medewerkers.

LET OP:

Er geldt voor alle Apeldoornse Basisscholen een nieuw toelatingsbeleid.

Toelatingsbeleid basisscholen Apeldoorn-Marke

Onze school

De Marke is een school voor openbaar onderwijs. In de praktijk betekent dit, dat er voor ieder kind plaats en aandacht is. Kinderen van elke levensovertuiging zijn welkom op onze school. Hiermee is het openbaar onderwijs en dus ook onze school, een afspiegeling van de maatschappij. Binnen het schoolgebeuren houden we ook rekening met de daarbij horende gewoonten. In ons onderwijs stellen wij ons als doel de leerlingen kennis van en respect voor andere culturen en geloofs- en levensovertuigingen bij te brengen. Democratisch gedrag is niet aangeboren en zal dus moeten worden aangeleerd. Jong beginnen is belangrijk.

“De Marke geeft je ruimte!”

Op De Marke geven we goed en toekomstgericht onderwijs en sluiten aan bij de behoefte van de leerling. We beloven al onze leerlingen dat we ze zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij waarin ze leven.

Ons nieuwe gebouw is optimaall ingericht om leerdoelgericht onderwijs te geven. Onze groepen vormen drie Leerteams die veel samenwerken. In ons gebouw zitten deze Leerteams rondom een eigen Leerplein, waardoor leerlingen ook buiten het eigen lokaal volop ruimte hebben om samen te werken en samen te leren.

  • 20160525_LP055-123_deMarke_SunnyGardeurFotografie_0775A
  • 6

Kennismaken

Wij adviseren u om gebruik te maken van de mogelijkheid om een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de schooldirecteur te maken. Uw kind is uiteraard ook welkom om hierbij aanwezig te zijn. Voor dit kennismakingsgesprek nemen wij ruim de tijd, rekent u op een gesprek van een uur. Wij vinden het belangrijk dat u een goed beeld krijgt van onze onderwijsvisie, u uw vragen kunt stellen en u de sfeer op onze school kunt ervaren.

Maak een afspraak

Delen via