Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Groepsindeling

We hebben op De Marke de volgende groepen in schooljaar 2024 – 2025 Groep 1/2 A Frank Vergeer Groep 1/2 B Naomi Overweg Groep 3Lees meer


Kwaliteitscoördinator

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide kwaliteitscoördinatoren. Zij zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team van kwaliteitscoördinatoren versterkt de kwaliteitLees meer


Mensen in de school

Onze school heeft 9 leraren en een leraarondersteuner. Het leraren tekort is nog lang niet opgelost en regelmatig ervaren we dat het niet lukt omLees meer


Ons team in schooljaar 2024-2025

Ons team: Groep 1/2 A Frank Vergeer Groep 1/2 B Naomi Overweg Groep 3 Linda van den Beukel Groep 4/5 Ant Anema en Philip MulderLees meer


Ouders en school

De school is  een zaak van kinderen, leerkrachten en ouders. De ouders van de kinderen maken deel uit van onze schoolgemeenschap en zijn medeverantwoordelijk. OokLees meer


Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt: Groep 1-8 Maandag 08.30 – 14.30 uur Dinsdag 08.30 – 14.30 uur Woensdag 08.30 – 12.30 uur ’s middags vrij DonderdagLees meer


Schooltijden

Wij werken met een continurooster, voor alle groepen gelden de volgende tijden:   Maandag 08.30 – 14.30 uur Dinsdag 08.30 – 14.30 uur Woensdag 08.30Lees meer


Schorsing/verwijdering van leerlingen

Regels omtrent schorsing of verwijdering Als een leerling op de school is ingeschreven, gelden er schoolregels. Ieder kind moet veilig naar school kunnen gaan. ScholenLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer