Oudercontact / rapporten

Onze gesprekkencyclus ziet er als volgt uit:

  • september: startgesprek
  • november: gesprek op verzoek
  • februari: rapportgesprek
  • april: gesprek op verzoek
  • juni: rapportgesprek op verzoek

Tijdens de gesprekken in groep 7 en 8 wordt het (voorlopig) advies voor het Voortgezet Onderwijs besproken.

Natuurlijk is er altijd gelegenheid om een gesprek aan te vragen met de leerkracht van uw kind.

De kinderen krijgen 2 rapporten mee naar huis per schooljaar. Het eerste rapport gaat mee vlak voor de voorjaarsvakantie en het tweede rapport net voor de zomervakantie. Voor leerlingen in groep 1 geldt dat ze het eerste rapport mee gaat als ze minimaal 5 maanden op school zitten. Het rapport bestaat uit twee gedeelten, een algemeen gedeelte (sociaal emotioneel) en een resultatengedeelte.