Rapporten

De kinderen krijgen 2 rapporten mee naar huis. In november worden de 10 minutengesprekken met de ouders/verzorgers gevoerd.

Het eerste rapport komt eind januari/begin februari en is gekoppeld aan de uitslag van de Citotoetsen. Na dit rapport volgen de 10 minuten gesprekken. Het tweede en laatste rapport komt in de één na laatste week voor de zomervakantie. Er worden dan geen 10 minuten gesprekken gepland, maar u kunt dan wel, als u daar behoefte aan heeft, een gesprek met de leerkracht aanvragen.

De ouders/verzorgers van de kleutergroepen kunnen na het eerste rapport een afspraak maken d.m.v. een intekenlijst. Voor groep 8 geldt een afwijkende regeling in verband met de keuze voor het vervolgonderwijs.

Het rapport bestaat uit twee gedeelten, een algemeen gedeelte (sociaal emotioneel) en een resultatengedeelte.

Aan het begin van het schooljaar is er in elke groep een informatieavond. Op deze avond krijgt u voorlichting over de activiteiten, de leerstof en over de afspraken, die met de groep gemaakt zijn. De diverse methoden die gebruikt worden, kunt u dan ook inkijken. Wilt u op dat moment een gesprek over uw kind, dan kunt u een afspraak maken.

Op De Marke bestaat de mogelijkheid van doubleren. Het gebeurt echter alleen wanneer wij vinden dat een kind te zwakke prestaties levert om het onderwijs in de volgende groep succesvol te kunnen volgen. Ook verwachten we dan, dat het doubleren effect zal hebben. Als de leerling voor het tweede jaar in dezelfde groep zit, hoeft natuurlijk niet alles opnieuw gedaan te worden. Een leerling die groep 3 nogmaals doet en de letters al kent, kan bijvoorbeeld de eerste maanden al doorgaan met een volgende fase van het leesproces. Een kind krijgt op die manier meer zelfvertrouwen en vindt naar school gaan weer fijn. Het belang van het kind staat hierbij voor ons voorop.