Kwink: voor sociaal-emotioneel leren op school

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Daarnaast werken we de eerste schoolweken na de zomervakantie met de methode ‘De Gouden Weken’.

Kwink:

· Voorkomt verstorend gedrag en pesten;

· Kent een groepsbrede, preventieve aanpak;

· Zorgt voor een sociaal veilige groep;

· Verhoogt de leeropbrengsten · Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties;

· Biedt iedere les unieke filmpjes;

· Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid;

· Is leuk!

https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders

https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine