Dit jaar onder de aandacht

Onderwijskundige speerpunten dit schooljaar:

Leerdoelgericht onderwijs met gebruik van “leerlijnen jonge kind” voor de groepen 1, 2 en 3.
Mijnleerlijn.nl voor de groepen 4 t/m 8.
Spelling en taal.