Dit jaar onder de aandacht

Onderwijskundige speerpunten dit schooljaar:

Onderwijsaanbod groep 1/2
· Verder implementatie van de leerlijnen Jonge Kind in Parnassys
· Verdere implementatie van Sil op School
· Werken met Taal- Reken-speellokaal (organisatie van het onderwijs)

Aandacht voor taal/lezen
· In alle groepen veel aandacht voor woordenschatonderwijs, lezen, begrijpend luisteren en begrijpend lezen.

Werken met Leerroutes voor de groepen 7 en 8
· De ontwikkelingen op taal- rekengebied van de leerlingen van groep 7 en 8 wordt gevolgd vanuit de leerlijnen van Parnassys

“Toekomstleren op De Marke 2.0”
· We gaan werken met 4 á 5 schoolthema’s waarbij we de verbinding zoeken met de zaakvakken.