De organisatie van ons onderwijs

In Apeldoorn zijn 23 scholen voor openbaar basisonderwijs en 3 scholen voor openbaar speciaal (basis)onderwijs.

De Marke is onderdeel van Leerplein055.

Op De Marke geven we goed en toekomstgericht onderwijs, we sluiten aan bij de behoefte van de leerling. We hebben aandacht voor elkaar en leren van elkaars verscheidenheid. We beloven al onze leerlingen dat we ze zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij waarin ze leven.

Ons nieuwe gebouw is optimaal ingericht om leerdoelgericht onderwijs te geven. Onze groepen vormen drie Leerteams die veel samenwerken. In het nieuwe gebouw zitten deze daarom ook rondom een eigen Leerplein waardoor leerlingen ook buiten het eigen lokaal volop ruimte hebben om samen te werken en samen te leren.

We werken vanuit leerdoelen en maken gebruik van moderne methodes, methodieken en hulpmiddelen om ons onderwijs vorm te geven.

Obs De Marke is een Integraal Kind Centrum (IKC), dat betekent dat we onderwijs én opvang bieden voor kinderen van 0 tot 12 jaar.