HVO/GVO

Op school besteden we tijdens de reguliere lessen regelmatig aandacht aan verschillende godsdienstige en maatschappelijke stromingen. Op onze school worden lessen HVO (humanistisch vormingsonderwijs) (2 t/m 8) en GVO (godsdienstig vormings-onderwijs aangeboden aan de groepen 5 t/m 8. Omdat deze lessen gegeven worden vanaf 10 aangemelde leerlingen konden we dit jaar alleen HVO lessen aanbieden. hvogvo
Er was te weinig animo voor GVO onderwijs. De HVO lessen worden gegeven door ??  Tijdens de HVO lessen wordt gewerkt aan de hand van thema’s. In de lessen wordt gepraat met elkaar, er wordt geluisterd en aan werk-bladen gewerkt. De onderwerpen zijn “jij”, “jij en de ander” en “jij en de wereld”. Het is belangrijk dat je je eigen mening probeert te vertellen.

Klik hier voor de folder HVO.

De HVO lessen gekoppeld aan de lessen Vreedzame School.