HVO/GVO

Wat is GVO en HVO?

De afkorting GVO staat voor godsdienstig vormingsonderwijs. De afkorting HVO staat voor humanistisch vormingsonderwijs. Dit vormingsonderwijs – GVO en HVO – is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland. Het wordt alleen op verzoek van de ouders aan hun kinderen gegeven. Met de bedoeling om die kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf. Op onze school is al jaren alleen maar interesse in HVO. Dit jaar is onze HVO docent mevrouw Manon Kamman. Zij geeft HVO les aan de groepen 4, 5 en 6. Mevrouw  Tamara Goes verzorgt de lessen voor de groepen 7 en 8.

Openbaar onderwijs is voor iedereen

Het openbaar onderwijs in Nederland staat open voor iedereen. Ieder kind is welkom, met welke achtergrond dan ook – zoals geloof, levensovertuiging, cultuur of land van herkomst. Het openbaar onderwijs heeft daarbij de wettelijke opdracht om aandacht te geven aan de pluriforme waarden in de Nederlandse samenleving. In de praktijk van alle dag leren kinderen zo op een goede manier met elkaar om te gaan.

Klik hier voor de folder HVO.