HVO/GVO

Op school besteden we tijdens de reguliere lessen regelmatig aandacht aan verschillende godsdienstige en maatschappelijke stromingen. Op onze school worden lessen HVO (humanistisch vormingsonderwijs) (4 t/m 8) en GVO (godsdienstig vormingsonderwijs aangeboden aan de groepen 5 t/m 8. Omdat deze lessen gegeven worden vanaf 10 aangemelde leerlingen konden we dit jaar alleen HVO lessen aanbieden. hvogvo
Er was te weinig animo voor GVO onderwijs. De HVO lessen worden gegeven door Manon Kamman. (groepen 4, 5 en 6) Er is nog een vacature HVO voor de groepen 7 en 8.  Tijdens de HVO lessen wordt gewerkt aan de hand van thema’s. In de lessen wordt gepraat met elkaar, er wordt geluisterd en aan werkbladen gewerkt. De onderwerpen zijn “jij”, “jij en de ander” en “jij en de wereld”. Het is belangrijk dat je je eigen mening probeert te vertellen.

Klik hier voor de folder HVO.