Digitale nieuwsbrief

Elke twee weken ontvangt u de Marke Expresse, waarin u allerlei gegevens, activiteiten en actuele berichten van school kunt lezen. Hierin staan ook de aanvragen voor ouderhulp maar ook de mededelingen over uitstapjes, buitenschoolse lessen onder schooltijd en uitnodigingen voor deelname of bezoek aan activiteiten voor ouders. U ontvangt de Marke Expresse digitaal.