Digitale nieuwsbrief

Ongeveer elke twee weken ontvangt u de Marke-info, waarin u allerlei gegevens, activiteiten en actuele berichten van school kunt lezen. Hierin staan ook de aanvragen voor ouderhulp maar ook de mededelingen over uitstapjes, buitenschoolse lessen onder schooltijd en uitnodigingen voor deelname of bezoek aan activiteiten voor ouders. U ontvangt de Marke-info digitaal.