Continurooster

Op De Marke hanteren wij een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen ook tussen de middag op school blijven. Doordat wij een continurooster hebben, betalen ouders geen geld voor tussenschoolse opvang of overblijven. De kinderen eten hun meegebrachte lunch in de klas, samen met de leerkracht.

Er is ’s morgensvroeg GEEN pleinwacht. Dit heeft te maken met de arbo-wetgeving in relatie tot het continurooster.

Bekijk hier onze schooltijden/lestijden.