Korte introductie van de school

De school De Marke is in 1975 gebouwd in de Maten in de Veldenbuurt. In deze buurt is het de enige openbare school.

Op De Marke geven wij goed en toekomstgericht onderwijs en sluiten aan bij de behoefte van de leerling. Wij hebben aandacht en respect voor elkaar en leren van elkaars verscheidenheid. We

beloven al onze leerlingen dat we ze zo goed mogelijk voorbereiden op de maatschappij waarin ze leven.

Ons nieuwe gebouw is optimaal ingericht om leerdoelgericht onderwijs te geven. Onze groepen vormen drie Leerteams die veel samenwerken. In het nieuwe gebouw zitten deze Leerteams daarom rondom een eigen Leerplein waardoor leerlingen ook buiten hun eigen lokaal volop ruimte hebben om samen te werken en samen te leren.

Wij werken vanuit leerdoelen en maken gebruik van moderne methodes, methodieken en hulpmiddelen om ons onderwijs vorm te geven.

De groepen 1 t/m 8 krijgen hun gymlessen in een gymnastieklokaal aan de Edelenveld. Dit jaar krijgen de leerlingen twee keer per week weer les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

De Marke is een IKC (Integraal Kind Centrum) dit betekent dat onderwijs en opvang van 0 t/m 12 in ons gebouw aanwezig is.

U bent welkom om kennis te maken!

De Marke is onderdeel van Leerplein055.