Korte introductie van de school

De school De Marke is in 1975 gebouwd in de Maten in de Veldenbuurt. Deze buurt bestaat uit een mix van laagbouw huur- en koopwoningen. In deze buurt is het de enige openbare school. Het gebouw heeft 5 leslokalen rond de gemeenschapsruimte en 5 grote speel–leerlokalen en een lerarenkamer.

De groepen 1 t/m 8 krijgen hun gymlessen in een gymnastieklokaal aan de Edelenveld. Ook dit jaar krijgen de leerlingen weer les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De kleuters krijgen gym in hun eigen speel-leerlokaal en tevens in de grote gymzaal. Domein – Kinderopvang de Markies  beschikt over 1 ruimte in hetzelfde gebouw voor de VSO (Voorschoolse) en de BSO (Buitenschoolse) opvang.  “De Markies” verzorgt de kinderopvang van 2 tot 4 jaar in een gebouw vast aan de school. Kinderdagverblijf “Pommetje” zit in ons gebouw en verzorgt ook de opvang van 0 – 4 jaar.

De ligging van de school en de groene ruimte daaromheen is uniek. Er zijn 3 speelpleinen met speeltoestellen, 2 grote grasvelden en een voetbalcourt “het vriendenveld” genoemd, waar ook volleybal en basketbal gespeeld kan worden. Oude eiken markeren de plek waar ooit een boerderij stond.