Korte introductie van de school

De school De Marke is in 1975 gebouwd in de Maten in de Veldenbuurt. In deze buurt is het de enige openbare school. Het gebouw heeft 5 leslokalen rond de gemeenschapsruimte en 5 grote speel–leerlokalen en een lerarenkamer.

De groepen 1 t/m 8 krijgen hun gymlessen in een gymnastieklokaal aan de Edelenveld. Ook dit jaar krijgen de leerlingen weer les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Domein – Kinderopvang de Markies  beschikt over 3 ruimtes in hetzelfde gebouw voor  VSO (Voorschoolse) en de BSO (Buitenschoolse) opvang en het kinderdagverblijf van 0 – 4 jaar.  “De Markies” verzorgt de kinderopvang van 2 tot 4 jaar in een gebouw vast aan de school.

De ligging van de school en de groene ruimte daaromheen is uniek. Er zijn 3 speelpleinen met speeltoestellen, 2 grote grasvelden en een voetbalcourt “het vriendenveld” genoemd, waar ook volleybal en basketbal gespeeld kan worden. Oude eiken markeren de plek waar ooit een boerderij stond.