Onze geschiedenis

oudeboerderijDe school is gebouwd op een plek waar vroeger boerderijen stonden tussen de graslanden. Verder waren er kleine woningen en diverse bedrijfjes. Het gebied heette de Wormense maten. Het lag, evenals nu, ingesloten tussen het kanaal en de spoorlijn naar Zutphen. Ten zuiden van de wijk is daar de snelweg A1 bijgekomen. ‘De Maten’ waren de stukken grond waarin het gebied was verdeeld. Een maat had ongeveer de grootte van 1,75 hectare. Een oppervlakte die in één dag was te maaien.

De eiken en de elzen

Op de plaats waar de school De Marke is gebouwd stond ook een boerderij. Wat nog resteert zijn de eiken die bij de boerderij stonden. Verder staan er bij de school nog oude elzen die langs een beek stonden die hier stroomde.

De naam “De Marke”

Mark of Marke betekende oorspronkelijk grens, denk hierbij aan markering. In de late middeleeuwen (ca. 1450 ) werd dit voornamelijk in Noord- Nederland en Duitsland gebruikt ter aanduiding van een stuk grond, dat in gemeenschappelijk gebruik was van een nederzetting. De inwoners van zo’n nederzetting (markgenoten) konden bij de heer gebruiksrechten verkrijgen. Dit hield in, dat men het recht kreeg tot het weiden van een aantal stuks vee op de mark, het graven van een vastgestelde hoeveelheid turf, het halen van hout enz..

Na 10 mei 1886 werden de gemeenschappelijke gronden verdeeld. De straatnamen rond de school zijn allemaal ontleend aan rechtspraak en bestuur, bijv. Holtrichtersveld (een holtrichter was iemand met rechterlijke macht) en Schepenenveld (schepen was een rechtsambtenaar). Daarom is voor de naam De Marke gekozen.

De start van De Marke

De Marke is gestart op 19 augustus 1975. Er was een kleuterschool en een lagere school. We woonden tot de herfstvakantie in bij de school De Akker (nu De Ploeg) en verbleven daarna tot aan de zomervakantie in 4 noodlokalen .Na de zomervakantie van 1976 was het nieuwe gebouw klaar. 18 november 1976 was de officiële opening door de heer Broekema, hoofd van de afdeling onderwijs van de gemeente Apeldoorn.

Bij de opening van het schoolgebouw in 1976 had het gebouw 16 leslokalen. Er is bij de bouw dus rekening gehouden met veel leerlingen. Die kwamen er ook. De school stond in een buurt met huizen waarin veel jonge gezinnen kwamen wonen. De school startte in 1975 met 187 leerlingen. 6 jaar later, in 1981, was de school aan zijn top met 563 leerlingen. Met een gemiddelde van 28 leerlingen per groep betekende dit dat de 16 lokalen op dat moment niet toereikend waren. De noodlokalen waarin de school was gestart hebben dan ook nog lang dienst gedaan als noodopvang.

Vanaf schooljaar 2022-2023 zitten we in een mooie nieuwe school op dezelfde locatie.