Het motto van onze school

De Marke, geeft je ruimte!

Groei en ontwikkeling vraagt ruimte en begeleiding. Kinderen ontwikkelen zich, groeien, ieder op hun eigen wijze, ieder in hun eigen tempo.

Op De Marke krijgen de leerlingen de begeleiding en de ruimte die ze nodig hebben en die ze aankunnen.

•      Ruimte voor individuele ontwikkeling en groei;

•      Ruimte voor uitdaging en ontdekking;

•      Ruimte om samen met anderen, jezelf te zijn;

•      Ruimte voor een gesprek en een luisterend oor;

•      Ruimte voor adaptief onderwijs;

•      Ruimte voor meer dan alleen de kennisvakken;

•      Ruimte voor ouders, hun hulp en ideeën;

•      Groene ruimte om de school;

•      Een ruim aanbod van activiteiten en werkvormen;