Verlof aanvragen

Elk kind is vanaf vijf jaar leerplichtig. Wij spreken van geoorloofde absentie bij:

  • kleuters jonger dan vijf jaar;
  • ziekte;
  • vijf jarigen, maximaal vijf uur per week;
  • gegronde redenen met toestemming van de directie.

Het is wettelijk niet toegestaan vakantiedagen op te nemen die niet in de schoolvakanties vallen. Er zijn voor de directie slechts twee redenen om hiervoor wel toestemming te geven:

  1. Een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat de vakantie moet worden opgenomen;
  2. Een doktersverklaring dat het noodzakelijk is om vakantie te nemen.

Bij een langere periode van verlof of ziekte wordt in overleg met ouders bepaald hoe en op welke wijze het onderwijs wordt vervangen. Hieronder vindt u het verlofformulier.

verlofformulier-gemeenteapeldoorn