Pauzes

Onze school werkt met een continurooster. De ochtendpauze is van 10.15 – 10.30 uur. Alle kinderen krijgen dan de gelegenheid iets te eten en te drinken, een beker of een pakje drinken met een stuk fruit, een boterham of een koek (geen snoep). ’s Middags hebben de kinderen van 12.00 – 12.15 uur de gelegenheid om te lunchen. Daarna hebben ze tot 12.30 uur om buiten te spelen. In de pauzes houden verschillende leerkrachten toezicht op het buitenspelen. Zij zijn herkenbaar aan de gele hesjes.
Vanuit het programma De Vreedzame School zijn er tevens mediators (leerlingen uit de groepen 7/8) aanwezig op het schoolplein. Tijdens de pauzes lopen zij rond (oranje hes) en letten op of ze ergens kunnen helpen bij een ruzie of conflict. Gedurende de hele dag zijn zij aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten.