Ziekmelden

Bij ziekte wordt het kind ’s ochtends voor schooltijd telefonisch afgemeld tussen 8:00u en 8:20u.  We voeren een verplichte absentieregistratie van kinderen die niet aanwezig zijn. Als de reden van verzuim niet bekend is, proberen we door telefonisch contact met de ouders te achterhalen wat de reden is.