Schoolfotograaf

Elke jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen.  U bent uiteraard niet verplicht deze foto’s af te nemen. Komend schooljaar komt de schoolfotograaf op donderdag 17 oktober 2019.

Aan het eind de middag is er een moment waarop kinderen van school samen met hun broertje of zusje, dat (nog) niet bij ons op school zit, op de foto kunnen. U kunt hiervoor een tijd doorgeven aan Vreni (admin.)

schoolfotograaf