Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit ouders die zich inspannen om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan de organisatie van allerlei activiteiten binnen de school. Zo verzorgen zij allerlei feesten (Openingsontbijt, Pasen, Kerstmis, Sinterklaas, de Disco, het Zomerfeest etc.) Ook organiseren ze de Ugchelse avondvierdaagse.

Voor de organisatie van al die verschillende activiteiten is de hulp van veel ouders/verzorgers onmisbaar. U kunt zich bij de groepsleerkracht opgeven als klassenouder, de ouderhulpbrief wordt aan het begin van het schooljaar verstuurd aan alle ouders.

Vrijwillige ouderbijdrage
Om deze extra activiteiten te kunnen betalen wordt van u een zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De (vrijwillige) ouderbijdrage wordt in het begin van het schooljaar vastgesteld en geïnd door Schoolkassa.

E-mail OR: ordemarke055@gmail.com

LEDEN VAN DE OUDERRAAD:

voorzitter Nico Wilbrink
Penningmeester(s) Stephanie Klomp & Dian Geerts
OR lid Daniëlle Hulshof
OR lid Manon Schimmelpenninck
OR lid Silvia Brouwer
OR lid Ciska Kamminga
OR lid Wilco Schut