Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit ouders die zich inspannen om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan de organisatie van allerlei activiteiten binnen de school. Zo verzorgen zij allerlei feesten (Openingsontbijt, Pasen, Kerstmis, Sinterklaas, de Disco, Soundmix/Playbackshow, het Zomerfeest etc.) Ook organiseren ze de Ugchelse avondvierdaagse.

Voor de organisatie van al die verschillende activiteiten is de hulp van veel ouders/verzorgers onmisbaar. U kunt zich bij de groepsleerkracht opgeven als klassenouder, de ouderhulpbrief wordt aan het begin van het schooljaar verstuurd aan alle ouders.

Vrijwillige ouderbijdrage
Om deze extra activiteiten te kunnen betalen wordt van u een zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De (vrijwillige) ouderbijdrage wordt in het begin van het schooljaar vastgesteld en geïnd door Schoolkassa.

E-mail OR: ordemarke055@gmail.com

LEDEN VAN DE OUDERRAAD:

Voorzitter Dennis van Werven
Penningmeester Joke Hoogenboezem
OR lid Daniëlle Hulshof
OR lid Alex Nijmeijer
OR lid Silvia Brouwer
OR lid Nico Wilbrink
OR lid Mirjan Mulder
OR lid Brenda Wagenaar
OR lid Patricia Baljet
OR lid Patricia Tamaëla
OR lid Ciska Kamminga