Uitstroomcijfers van de afgelopen schooljaren

In april krijgen de kinderen uit groep 8 te maken met de eindtoets basisonderwijs, van het CITO. De toets is bedoeld als hulpmiddel om te komen tot een keuze voor het vervolgonderwijs. Dit schooljaar wordt de toets op 18 en 19 april afgenomen.

Vanaf januari worden door scholen voor het voortgezet onderwijs open dagen georganiseerd. U ontvangt hier o.a. via school informatie over.

Uitstroomgegevens

2021-2022 2022-2023
PRAKTIJKSCHOOL 2 2
VMBO BL 4 2
VMBO BL/KL 1 2
VMBO KL 1 2
VMBO KL/TL 6 0
VMBO TL 0 1
VMBO TL/HAVO 2 1
HAVO 0 4
HAVO/VWO 5 2
VWO 3 2