Uitstroomcijfers van de afgelopen schooljaren

In april krijgen de kinderen uit groep 8 te maken met de eindtoets basisonderwijs, van het CITO. De toets is bedoeld als hulpmiddel om te komen tot een keuze voor het vervolgonderwijs. I.v.m. de Coronacrisis hebben de leerlingen dit jaar geen Citotoets gemaakt. Wij hebben nu een advies gegeven gebaseerd op onze ervaringen met het kind in de voorafgaande acht jaar. (incl. afgenomen CITOTOETSEN)

Na groep 8 komt de belangrijke stap naar het voortgezet onderwijs.

Vanaf januari worden door scholen voor het voortgezet onderwijs open dagen georganiseerd. U ontvangt hier o.a. via school informatie over.

Uitstroomgegevens:

2019-2020

2020-2021

PRAKTIJKSCHOOL

1

VMBO/LWOO

0

VMBO KL/TL

2

5

VMBO BL/KL

5

3

VMBO KL

2

1

VMBO GL/HAVO

0

VMBO BL

2

5

VMBO TL

1

3

VMBO TL/HAVO

3

0

HAVO

5

3

HAVO/VWO

4

 VWO

1

3

GYMNASIUM 0 0