Jeugdeducatiefonds

In 2023-2024 hebben wij al een aantal aanvragen gedaan én toegekend gekregen;

 

  • schoolreis groep 1 t/m 7
  • bijdrage bij het schoolkamp voor groep 8
  • nieuwe leesboeken
  • een nieuwe fiets
  • een leenfiets op school
  • kerstpakket
  • zomerpakket
  • een leesboek voor ieder kind voor de kerstvakantie

Opgroeien in armoede

Kinderen die opgroeien in armoede in Nederland. Met z’n allen vinden we dat dit eigenlijk niet kan. Toch hebben we in Nederland te maken met 421.000 kinderen die opgroeien in armoede.

Kinderen die niet kunnen meedoen aan sport of cultuur, geen verjaardagen vieren of meegaan op schoolreis. Kinderen waarvoor te weinig vanzelfsprekendheden als passende zomer- en winterkleding of een dagelijkse maaltijd beschikbaar zijn. Kinderen die door de omstandigheden van hun ouders opgroeien vanuit een achterstandspositie, en ook weinig kansen krijgen om die achterstand in te lopen. In de media is hiervoor de laatste tijd veel aandacht.

De Marke is aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds. Jaarlijks doen wij diverse aanvragen en maken onze leerlingen gebruik van de mogelijkheden die geboden worden.

Heeft u als gezin ook (tijdelijk) te maken met financiële uitdagingen? Praat er over!

Misschien kunnen wij u helpen. Neem via school/mail contact op met Marieke Jol (intern begeleider) of Lotte Huisman (Directeur)