Wereldschool de Vlinder

 

In Apeldoorn werken de schoolbesturen van PCBO Apeldoorn, Leerplein055 en de Veluwse Onderwijsgroep en de gemeente samen aan een duurzaam en kwalitatief goed aanbod voor onderwijs aan nieuwkomers. Dit onderwijs wordt gegeven op Wereldschool de Vlinder.

Op Wereldschool de Vlinder krijgen alle nieuwkomers in de basisschoolleeftijd hun eerste jaar onderwijs in een veilige omgeving met de focus op de Nederlandse taal en het Nederlandse onderwijssysteem.

Onder nieuwkomers verstaan we alle kinderen die vanuit een ander land naar Nederland zijn gekomen en geen Nederlands spreken zoals kinderen van asielzoekers en kinderen van arbeidsmigranten. Ook in Nederland geboren kinderen van statushouders en arbeidsmigranten met een taalachterstand in de Nederlandse taal behoren tot de doelgroep waarvoor een specifiek aanbod is ontwikkeld.

Contact

Sanne van Milt
Directeur Onderwijskansen
svanmilt@leerplein055.nl