nieuwsbrief De Marke16 oktober 2019
Astervakantie (herfstvakantie)

Astervakantie (herfstvakantie)

Van 21-10-2019 t/m 25-10-2019 hebben we vrij i.v.m. de Astervakantie. Maandag 28 oktober 2019 gaan we weer naar school en vindt er een luizencontrole plaats. A.u.b. geen gel in het haar.

Prettige vakantie allemaal!

Team OBS de Marke

 

Even voorstellen

Even voorstellen

Mijn naam is Kim Dashorst. Ik ben als CJG- jeugdverpleegkundige verbonden aan De Marke. In Apeldoorn wordt de jeugdgezondheidszorg door het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) uitgevoerd. Ik ben het komende schooljaar regelmatig op school te zien en werk daarbij samen met mijn collega Steve Tjon Tjauw Liem (jeugdarts) en Nelleke Krijt (doktersassistent).

Gezondheidsonderzoek
Alle 5 jarige en 11 jarige kinderen krijgen in dit schooljaar een uitnodiging thuis voor een gezondheidsonderzoek op het CJG bij mij of mijn collega. De CJG locatie is (meestal) dezelfde als waar u ook op het consultatiebureau kwam toen uw kind jonger dan 4 jaar was. De gezondheidsonderzoeken worden dus niet meer (zoals vroeger) op school gedaan.

Inloopspreekuur
Ik houd in het komende schooljaar ook een paar keer een open inloopspreekuur op school. Hiervoor is een afspraak maken niet nodig. U bent van harte welkom om bij mij binnen te lopen met vragen over …

Meer lezen

Schoolfotograaf

Schoolfotograaf

Morgen, donderdag 17 oktober komt de schoolfotograaf. Ook dan kunnen er weer foto's gemaakt worden van leerlingen met hun broertje/zusje die niet op onze school zitten. Om alles zo vlotjes mogelijk te laten verlopen dient u hiervoor in te tekenen! 
De intekenlijst ligt bij Vreni (admin.)

Sportinstuif Herfstvakantie

Sportinstuif Herfstvakantie

In de herfstvakantie wordt er weer een sportweek georganiseerd door Accres (sportstimulering) Klik hieronder op de link voor de tijden.

Flyer herfstvakantie instuif 2019

 

Sport van de maand (november)

Sport van de maand (november)

Sport van de maand is dé manier voor basisschoolkinderen om op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met verschillende sporten en sportverenigingen uit de omgeving van Apeldoorn. Door deel te nemen aan verschillende sporten kunnen je kinderen ontdekken welke sport het beste bij hen past. Er is keuze uit meer dan 25 verschillende sporten!

Voor de maand november zijn dit de volgende sporten:
(denk eraan: opgeven VOOR 24 oktober 2019) Meld je aan op: https://sportstimulering.accres.nl/sport-van-de-maand/
Circus voor groepen 3 t/m 8
Wedstrijdzwemmen voor de groepen 5 t/m 8
Karate voor de groepen  6 t/m 8
Kungfu voor de groepen 7 en 8
Schermen voor de groepen 6 t/m 8

Leerteam 1 (groepen 1, 2 en 3)

Leerteam 1 (groepen 1, 2 en 3)

In het kader van de kinderboekenweek Reis je mee.., hebben we in ons leerteam 1 (groep 1, 2 en 3) een kleine voorleesfeestje gevierd met wat lekkers en te drinken.. Vijf moeders hebben fijn en gezellig een boekje voorgelezen aan een klein groepje met kinderen uit de groepen 1, 2 en 3.
Info uit groep 1/2
We zijn nog steeds bezig met het thema vervoer. De kinderen spelen enthousiast in de trein waar ze nu een kaartje om kunnen hangen met machinist of conducteur. Voor de conducteur hebben een paar kinderen een stok gemaakt met een groene en een rode kant, zodat ze kunnen laten zien of je nog kan instappen of niet.
Taal
Op het gebied van taal zijn we veel bezig met het maken van zinnen. Zo maken we bijvoorbeeld een zin met een themawoord van vervoer erin en moet de zin dan minimaal 5 woorden lang zijn. Ook gaan …

Meer lezen

Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

Groep 4
In het kader van het thema "Reis je mee naar...." hebben we als woord van de dag verschillende voertuigen besproken. En met andere bijpassende woorden een grafisch model gemaakt. Bijvoorbeeld een woordweb of woordparaplu. We hebben het liedje: 'Op straat' geoefend en met verkeer de verkeersregels besproken die je ook tegenkomt als je gaat reizen.
Het knutselen was in het teken van voertuigen. De kinderen zaten gemixt in de groepen 4, 5 en 6. Hieronder is een verftekening van een van de kinderen. (klik op meer lezen onderaan om de afbeelding te zien)        

Doelen voor rekenen de komende periode :
Ik kan hele tientallen aanvullen tot 100;
Ik kan het x teken gebruiken;
Voor 1 november de tafel van 2 bij de juf/meester opzeggen.
Doelen voor spelling
Ik kan woorden met v/ f schrijven;
Ik kan woorden met s/z schrijven;
Ik kan woorden met schr/sch schrijven.
Doelen voor taal:
Ik kan de themawoorden benoemen; …

Meer lezen

Leerteam 3 (groepen 7 en 8)

Leerteam 3 (groepen 7 en 8)

Groep 7
Aan de volgende doelen gaan wij werken:
Taal
Ik kan het onderwerp van een zin vinden en weet dat het onderwerp uit één woord, enkele of veel woorden kan bestaan.
Ik kan enkele uitdrukkingen gebruiken in een zin.
Ik kan het verschil benoemen tussen formeel en informeel taalgebruik. Ik kan de betekenis van een onbekend woord achterhalen door de omgeving van het woord te bekijken.
Ik kan de betekenis van de themawoorden benoemen.
Spelling
Ik kan woorden met au en ou schrijven.
Ik kan woorden in de verleden tijd schrijven.
Ik kan woorden met isch schrijven.
Ik kan woorden schrijven met de c die klinkt als een s of k.
Rekenen
Ik kan percentages aflezen en inkleuren in een cirkeldiagram of strook en zeer eenvoudige berekeningen maken.
Ik kan eenvoudige percentages uitrekenen.
Ik kan gegeven lengtes op schaal omrekenen naar de werkelijke lengte.
Ik kan cijferend optellen en …

Meer lezen

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS de Marke is onderdeel van Leerplein055