nieuwsbrief De Marke10 juni 2020
Voor het eerst in drie maanden weer een nieuwe Marke Expresse!

Voor het eerst in drie maanden weer een nieuwe Marke Expresse!

De afgelopen tijd is voor ons allemaal een bijzondere tijd geweest. Van u als ouders/verzorgers is heel wat gevraagd, kinderen thuis, onderwijs op afstand te moeten combineren met eigen werk was zeker een uitdaging. Ook van het team van De Marke werd veel gevraagd. Terugkijkend verdiend iedereen een compliment voor de flexibiliteit en inzet.
Nu zijn we weer even terug bij het nieuwe “normaal”. Het voelt goed om alle kinderen weer in school te zien. Regels en afspraken blijven gelden en bij het organiseren van activiteiten volgen we de regels van het RIVM. We gaan er voor zorgen dat we het schooljaar op een goede manier afsluiten, daar hebben we veel zin in!

Met vriendelijke groet, Inge Voncken (dir)

Hoofdluis

Hoofdluis

Afgelopen maandag zijn alle kinderen weer naar school gekomen. Omdat er momenteel geen luizencontroles kunnen plaatsvinden, verzoeken wij u uw kind thuis goed te controleren!
Wat kun je zelf doen?
Als je kind hoofdluis heeft, is het advies het haar gedurende twee weken dagelijks te kammen met een netenkam. Het netenkammetje is de meest vriendelijke methode voor het haar van je kind.
Anti hoofdluismiddel
Als 2 weken kammen niet het gewenste resultaat geeft kan het kammen gecombineerd worden met een antihoofdluismiddel. Belangrijk is dan om goed de gebruiksaanwijzing te lezen en te kiezen voor een middel waarin Dimeticon zit. Dimeticon dringt door in de ademhalingsorganen van de hoofdluizen en neten zodat ze stikken. Hoofdluizen kunnen geen resistentie voor Dimeticon ontwikkelen. Een anti hoofdluismiddel moet je altijd combineren met het kammen.

Tips om hoofdluis te voorkomen en snel te behandelen:
• Controleer regelmatig het haar van je kind en van jezelf. …

Meer lezen.

Mededelingen van de Ouderraa

Mededelingen van de Ouderraad

Zomerfeest, (alternatieve) avondvierdaagse, ouderbijdrage. Vanwege de huidige Covid-19 regelgeving en daarmee het verbod op evenementen tot 1 september, heeft de ouderraad tot onze teleurstelling moeten besluiten, het zomerfeest te annuleren. De avondvierdaagse in Ugchelen is om dezelfde reden door de organisatie geannuleerd.

Echter... Voor de die-hards bestaat de mogelijkheid een eigen avondvierdaagse te lopen. Je maakt hierbij zelf je routes, via de app van eRoutes. Na vier dagen lopen ontvang je de enige echte Avond4daagse medaille.
Zie https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition voor meer informatie en inschrijving.
De ouderraad speelt in de organisatie hiervan geen rol. Helaas is er vanuit de huidige regelgeving geen mogelijkheid om iets te organiseren, vandaar dat dit schooljaar ook geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd wordt.

Hopelijk tot ziens in het nieuwe schooljaar.

#StayStrongTogether

Ouderraad de Marke.

Nieuws van het School Maatschappelijk Werk Basisonderwijs

Nieuws van het School Maatschappelijk Werk Basisonderwijs

Hieronder nieuws van schoolmaatschappelijk basisonderwijs  

Meer lezen.

Spreekuur jeugdverpleegkundige

Spreekuur jeugdverpleegkundige

Het inloopspreekuur van de jeugdverpleegkundige van het CJG is op dinsdag 16 juni om 08.15 uur.

Vakanties schooljaar 2020-2021


Vakanties schooljaar 2020-2021

Vakanties en vrije dagen 2020/2021

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021
Goede vrijdag/Paasmaandag 2 t/m 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 3 t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsdag + extra vrije dag vrijdag 13 en 14 mei 2021
Pinkstermaandag 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021

Studiedagen Leerteam 1, 2 en 3 (alle leerlingen van groep 1 t/m 8 vrij): 

Donderdag en vrijdag 18 en 19 februari 2021
Vrijdag en maandag 25 en 28 juni 2021

Verhuizing Marke tijdelijke locatie 3 dagen (afhankelijk van plannen nieuwbouw)

Extra studiedagen (alle leerlingen vrij) Nog nader in te plannen In ieder geval 1 maart 2021, alléén de ochtend.    

Leerteam 1 (groepen 1, 2 en 3)

Leerteam 1 (groepen 1, 2 en 3)

Groep 1, 2 en 3 zijn deze week goed en fijn opgestart. Wat was het fijn en vertrouwd om weer met de hele klas samen te zijn. We hebben de tijd genomen om met elkaar bij te praten, maar zijn ook alweer druk geweest met spelen en werken in de klas.

Vanaf deze week start Leerteam 1 met het thema kunst. Er zijn al mooie kunstwerkjes gemaakt en zelfportretten getekend, als ware kunstenaars.
We gaan de komende weken de doelen verbinden aan dit thema op het gebied van woordenschat, taal, rekenen en meer. Graag verzamelen we alles wat te maken heeft met dit thema, zoals bijvoorbeeld een schildersezel, palet, kosteloos materiaal, schildersbaret, techniek gereedschappen behorend bij een bepaalde kunst (schilder-/ beeldhouw-, teken-) techniek enz. enz. Zouden we de spullen voor de komende 5 weken kunnen lenen?
U krijgt het uiteraard na het thema weer netjes terug. Heeft u een beroep/hobby/talent …

Meer lezen.

Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

Hierbij de doelen komende weken van de groepen 4, 5 en 6 (leerteam 2)

Groep 4:
Rekenen:
Ik kan op een digitale klok hele en halve uren aflezen
Ik kan een geldsom verbinden aan een optelsom of een aftreksom.
Taal:
Ik kan zeggen wat een voorzetsel is. Een lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord vormen samen een zinsdeel
Spelling:
Ik kan woorden met open lettergreep schrijven.
Ik kan woorden met gesloten lettergreep schrijven.

Groep 5:
Wat is het fijn om weer samen in de klas te zijn! De komende weken werken we aan de volgende doelen:
Ik kan een deelsom met rest uitrekenen en het goede antwoord geven op een bijbehorende vraag in een context (rekenen).
Ik kan een thermometer aflezen en een conclusie daaraan trekken (rekenen).
Ik kan de regelmatige en onregelmatige vorm van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd gebruiken (taal).
Ik kan van een mannelijke persoonsnaam een …

Meer lezen.

Leerteam 3 (groepen 7 en 8)

Leerteam 3 (groepen 7 en 8)

Groep 7
We gaan bezig met de volgende doelen:

Taal
Ik kan aanwijzende voornaamwoorden benoemen en gebruiken in een zin.
Ik kan bijvoeglijke naamwoorden zonder zelfstandig naamwoord herkennen in een zin.
Spelling
Ik kan het voltooid deelwoord van andere-klankwerkwoorden correct schrijven.
Ik kan het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord correct schrijven.
Rekenen
Ik kan een verhoudingstabel gebruiken om opgaven uit te rekenen. Ik kan handig rekenen met hele getallen en kommagetallen.

Groep 8
Naast het oefenen voor de musical, werken wij aan de volgende doelen:

Taal
Ik kan het onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp vinden in een zin.
Ik kan functiewoorden benoemen in een zin. Spelling Ik schrijf woorden met –i/–ig/-lijk/-teit/-heid correct
Ik kan sterke en zwakke werkwoorden correct vervoegen.
Rekenen
Ik kan handig rekenen.
Ik kan schattend rekenen.          

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

OBS de Marke is onderdeel van Leerplein055