Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

woensdag 20 november 2019

Groep 4
Het project ‘Reis je mee’ hebben we met een leuke inspirerende les van de ANWB “Blik en klik” in de gymzaal afgesloten. De kinderen hebben geleerd wat belangrijk is als je tussen geparkeerde auto’s wilt oversteken. Hoe belangrijk een gordel is. En waar de gordel over je schouder moet zitten.
Alle kinderen zijn geslaagd en hebben een diploma uitgereikt gekregen. Chapeau!

De komende twee weken werken we aan de volgende doelen:
rekenen
– ik kan vanaf een willekeurig getal met sprongen en huppen tellen met + en – sommen. Bijvoorbeeld 36 + 8= en 63 – 9=
– ik kan het aantal cm aflezen met behulp van een liniaal.
Voor 22 november de tafel van 5 bij de juf/meester opzeggen.

taal
– ik kan zeggen wat klinkers en medeklinkers zijn.
– ik kan zeggen wat een bijvoeglijk naamwoord is.
– ik kan het werkwoord en de zelfstandige naamwoorden in de zin benoemen.
– ik kan in een samenstelling het werkwoord benoemen.

spelling
– ik kan woorden met -ng en -nk schrijven.
– ik kan de ei/ij woorden schrijven.
– ik kan woorden met -eer, -eur en oor schrijven.

Groep 5
Volgende week donderdag 28 november (19:00 uur) bezoeken wij het ASK-theater. Juf Dorien speelt mee: we zijn erg benieuwd naar de voorstelling!
Aankomende weken gaan de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 thuis hard aan de slag met het maken van een surprise en gedicht voor een klasgenoot. Op 5 december zullen de surprises mee naar school genomen worden.

De komende 2 weken werken wij in de klas aan de volgende doelen:
Ik kan vermenigvuldigen met vleksommen (rekenen).
Ik kan deelsommen in een context uitrekenen (rekenen).
Ik kan de regelmatige vormen van de trappen van vergelijking gebruiken (taal).
Ik kan de onregelmatige vormen van de trappen van vergelijking gebruiken (taal).
Ik kan woorden met be-, ge- en ver- correct schrijven, zoals gebak, bezoek en verkeer (spelling).
Ik kan woorden met -te correct schrijven, zoals hoogte (spelling).

Groep 6
Volgende week donderdag 28 november (19:00 uur) bezoeken wij het ASK-theater. We zijn al druk bezig met de tekening en hebben er zin in!
Aankomende weken gaan de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 thuis hard aan de slag met het maken van een surprise en gedicht voor een klasgenoot. Op 5 december zullen de surprises mee naar school genomen worden.

De komende 2 weken werken wij in de klas aan de volgende doelen:

Ik kan vermenigvuldigingen van het type 5 x 136 uitrekenen met behulp van de verdeelregel (rekenen).
Ik kan werken met een verhoudingstabel en hierbij handig optellen en aftrekken (rekenen).
Ik kan een samenstelling herkennen en benoemen uit welke woordsoorten de samenstelling bestaat (taal).
Ik kan een werkwoord in de onvoltooid verleden tijd zetten (taal).
Ik kan woorden waarbij je de k hoort maar de c schrijft correct spellen (spelling).
Ik kan woorden waarbij je de s hoort maar de c schrijft correct spellen (spelling).

Delen via