Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

dinsdag 8 september 2020

Hieronder vindt u de informatie van leerteam 2. (groepen 4, 5 en 6)

Groep 4

De komende 2 weken werken we aan de volgende doelen.

Doelen voor rekenen

  • Ik kan optellingen en aftrekkingen maken tot en met 20; 

  • Ik kan splitsingen maken tot en met 20. 

Doelen voor spelling 

       – ik kan woorden met twee medeklinkers aan het begin en/of eind schrijven; 

       – ik kan woorden met drie medeklinkers aan het begin en/of eind schrijven. 

 Doelen voor taal: 

        – ik kan de themawoorden benoemen; 

        – ik kan zeggen wat een zelfstandig naamwoord is. 

Groep 5
De komende 2 weken werkt groep 5 aan de volgende doelen:
Rekenen
Ik kan doortellen en terugtellen tot en met 1000 met sprongen van 1, 10 en 100;
Ik kan de tafel van 2 en 4 opzeggen.
Taal
Ik kan zinnen uitbreiden met zinsdelen die antwoord geven op vragen als wat, waar en wanneer;
Ik kan het onderscheid tussen algemeen Nederlands en streektaal maken.
Spelling
Ik kan woorden met -eer en -oor correct schrijven, zoals weerkaart;
Ik kan woorden met een korte klank (open lettergreep) correct schrijven, zoals bakker.
Groep 6
De komende 2 weken we aan de volgende doelen.
Rekenen
– Ik kan deelsommen t/m 100 zonder rest uitrekenen;
– Ik kan de begrippen; de helft, een derde, een vierde en een kwart toepassen bij een concrete situatie.
Taal
– Ik kan de persoonsvorm vinden in de zin door middel van de vraagproef;
– Ik kan de juiste leestekens benoemen en gebruiken.
Spelling
– Ik kan woorden met ng en nk correct spellen;
– Ik kan woorden met cht correct spellen.

 

 

 

Delen via