Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

dinsdag 27 oktober 2020

Hieronder krijgt u weer te zien wat de groepen 4, 5 en 6 (leerteam 2) allemaal gaan leren de komende twee weken.

Groep 4
Rekenen
Ik kan de hele tientallen aanvullen t/m 100;
Ik kan verdubbelen en tellen met huppen van 2;
Vóór 20 november tafel van 5 opzeggen.
Taal
Ik kan de punt gebruiken als een leesteken;
Ik kan verkleinwoorden benoemen en ze toepassen.
Spelling
Ik kan woorden schrijven met sch/schr.
 
Groep 5
Rekenen
Ik kan de tafel van 9 opzeggen waarbij ik de strategie één keer meer – één keer minder toepas.;
Ik kan getallen samenstellen met honderdtallen, tientallen en eenheden in een geldcontext.
Taal
Ik kan een (beeld)woordspin maken;
Ik kan zintuiglijke indrukken verwoorden;
Ik kan een gedicht met rijm schrijven.
Spelling
Ik kan woorden met ei of ij correct schrijven.
Groep 6
Rekenen
Ik kan vermenigvuldigingen van het type 5×138 uitrekenen met behulp van de verdeelregel;
Ik kan werken met een verhoudingstabel en hierbij handig optellen en aftrekken.
Taal
Ik kan een samenstelling herkennen en benomen uit welke woordsoorten deze samenstelling bestaat;
Ik kan een werkwoord in de onvoltooid verleden tijd zetten.
Spelling
Ik kan woorden waarbij je een ie hoort maar een i schrijft correct spellen.

Delen via