Leerteam 1 (groepen 1, 2 en 3)

woensdag 25 november 2020

Groep 1/2

Wij zitten nog midden in het project Wonen. Het huis van Sinterklaas staat nu centraal. Hoe ziet het huis van Sinterklaas eruit? Welke kamers zijn er en wat staat daar dan in? In de bouwplaats wordt nu met echte dozen gebouwd en de schoorsteen mag dan natuurlijk niet ontbreken.

In het taallokaal werken we aan de volgende doelen;

· Ik leer rijmen op korte woorden. Bijvoorbeeld veer-peer, mond-hond, lam-kam

· Ik leer de letter p van pak.

· Ik leer de letter n van noot

· Ik leer wie, wat en waar vragen beantwoorden aan de hand van een prentenboek

In het rekenlokaal werken we aan de volgende doelen;

· Ik leer de begrippen meer, minder en evenveel

· Ik leer de begrippen vol en leeg

· Ik leer hoeveelheden van t/m 12 overzien en schatten

· Ik leer synchroon tellen t/m 10

Groep 3

Thema Wonen, verhaal groep 3 kern 4

Nadat de juffen en kinderen verteld hebben over de eigen woning en ze hierbij foto’s hebben laten zien, zijn we gaan onderzoeken hoe een huis eigenlijk gebouwd wordt. Deze week en volgende week staat de bouwplaats centraal. Hoe gaat zo’n bouwproces in zijn werk. Wie zien we, wat doen ze, hoe doen ze dat en wanneer gebeurt dat?

De kinderen hebben zelf huizen gevouwen en daar huisnummers opgeplakt, waarbij we een even en oneven straat hebben geknutseld. Er zijn prachtige boomhutten gemaakt. Er wordt nagedacht over hoe hun eigen droomhuis eruit zou moeten zien.
Daarnaast hebben we een bouwplaats geopend van Duplo, Lego en houten blokjes. De bouwvakkers zijn al aan de slag geweest!

Spannend, de Sinterklaasviering komt steeds dichterbij. We kijken dagelijks o.a. het Sinterklaasjournaal, volgen sintinapeldoorn.nl, zingen liedjes, knutselen, doen (leer) spelletjes enz..

Met Veilig Leren Lezen zijn we bij kern 4.
De kinderen leren woorden, zinnen en kleine verhaaltjes lezen met de letters: w, o, a, u, j

Met leren lezen is het erg belangrijk om veel leeskilometers te maken. Blijf elke dag 10 tot 15 minuten oefenen en lezen. De letters, woordjes en verhaaltjes. Gebruik hierbij het huiswerkboekje kern 4.

Met Rekenen zijn we in blok 5 aan het werk en leren o.a.de doelen:
-ik leer de nummers 1 t/ m 20 plaatsen op de getallenlijn;
-splitsen tot en met 12;
-bus sommen tot en met 20;
-tellen in groepjes van 2, 5 en 10.

Met schrijven oefenen we momenteel losse letters, woorden en korte zinnen met de letters : d, oe, z

 

 

Delen via