Even voorstellen

maandag 14 oktober 2019

Mijn naam is Kim Dashorst . Ik ben als CJG- jeugdverpleegkundige verbonden aan De Marke.
In Apeldoorn wordt de jeugdgezondheidszorg door het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) uitgevoerd.
Ik ben het komende schooljaar regelmatig op school te zien en werk daarbij samen met mijn collega Steve Tjon Tjauw Liem (jeugdarts) en Nelleke Krijt (doktersassistent).

Gezondheidsonderzoek
Alle 5 jarige en 11 jarige kinderen krijgen in dit schooljaar een uitnodiging thuis voor een gezondheidsonderzoek op het CJG bij mij of mijn collega. De CJG locatie is (meestal) dezelfde als waar u ook op het consultatiebureau kwam toen uw kind jonger dan 4 jaar was. De gezondheidsonderzoeken worden dus niet meer (zoals vroeger) op school gedaan.

Inloopspreekuur
Ik houd in het komende schooljaar ook een paar keer een open inloopspreekuur op school. Hiervoor is een afspraak maken niet nodig. U bent van harte welkom om bij mij binnen te lopen met vragen over de ontwikkeling van uw kind, over het opgroeien en het opvoeden. Bijvoorbeeld met vragen over zindelijkheid, eten, slapen, gedrag, plagen/pesten. Ook wanneer u twijfels heeft over het gehoor of de ogen bent u van harte welkom. Ik kan zo nodig een (extra) gehoortest of ogentest doen.
Via school wordt bekend gemaakt wanneer de open inloopspreekuren gehouden worden in dit schooljaar.

Op afspraak
Naast het inloopspreekuur is het ook mogelijk om een afspraak te maken met mij op het CJG, wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling, opgroeien of opvoeden. Ik denk graag met u mee en kan u adviseren of doorverwijzen naar jeugdarts of pedagogen van het CJG. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met het CJG (055-3578875) of een mail aan mij sturen.

Op maandag 4 november van 8.15 uur tot 9.15 uur houd ik het eerste inloopspreekuur van dit jaar. U bent van harte welkom!

Tot ziens!
Kim Dashorst, jeugdverpleegkundige jgzoost@cjgapeldoorn.nl

Delen via