Plusklas

Ook wel Groep 9 genoemd!

Zelf noemen de leerlingen het groep 9, de kinderen van de hoogbegaafdengroep van Leerplein055, die ook wel bekend staat als de plusklas.

Een ochtend in de week komen ze vanuit verschillende scholen van ons bestuur samen in het gebouw van De Vliegenier. Een tweede groep is sinds eind oktober 2010 actief in het gebouw van De Rietendakschool.

Ze leren leren. Ze gaan niet rekenen, ze maken geen taallessen. Ze leren plannen en kritischer kijken naar hun eigen werk. Er worden hoge eisen gesteld aan hun werk.

Een kind kan naar groep 9 wanneer het een leervoorsprong heeft van minimaal 1 jaar bij taal, rekenen en begrijpend lezen. De aanmelding verloopt via het reguliere traject dat ook voor zorgleerlingen wordt gebruikt.

De twee hoogbegaafdengroepen vallen onder het pilotproject van Leerplein055. Deze groepen zijn geen totaaloplossing voor het kind, de school blijft verantwoordelijk voor het basisprogramma. Bijkomend voordeel is dat de groepen een positief effect hebben op alle scholen van Leerplein055.

Delen via