De leerlingenraad

Wij feliciteren de leerlingen die door hun groep zijn gekozen zitting te nemen in de leerlingenraad van 2019/2020. De leerlingenraad kan aan de school advies geven, informatie vragen over schoolzaken of voorstellen doen om iets te gaan organiseren. Er is wel steeds toestemming nodig van de school.
Ieder jaar worden er nieuwe kinderen in de leerlingenraad gekozen. De groepsleerkracht begeleidt dit proces.

Groepsvergadering

De leerlingenraad vergadert op de eerste vrijdagmiddag van de maand. De tijdsduur is maximaal 60 minuten. De raad praat niet over individuele personen.

In hun eigen groep bespreken de kinderen van de leerlingenraad tijdens een groepsvergadering (soort kringgesprek) allerlei onderwerpen die in de groep leven, met elkaar. De twee leerlingen van de leerlingenraad nemen de belangrijkste onderwerpen mee naar de leerlingenraad. Tevens doen zij weer verslag van datgene wat in de leerlingenraad is besproken.

De volgende leerlingen zijn gekozen in de leerlingenraad;

Groep 5; Lucas Klaassen, Cedum van der Veen (beiden met evenveel stemmen gekozen en gaan om en om naar de leerlingenraadvergadering) en Jada Verduyn Lunel:
Groep 6; Yvy Brandwijk en Noa Chessa;
Groep 7; Yasmine Sialiti en Roos Mulder;
Groep 8; Mirthe Keijzer en Robin Berenschot.

Delen via