Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

maandag 22 juni 2020

Voor de volgende 2 weken vindt u hieronder de doelen van de groepen uit leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

Groep 4
Ik kan een geschikte maat aangeven (rekenen).
Ik kan de tijdsduur/tijdsverschil berekenen in minuten (rekenen).
Ik kan de eigennaam aangeven (taal).
Ik kan de zelfstandige naamwoorden aangeven (taal).
Ik kan woorden met een open lettergreep schrijven (spelling).
Ik kan woorden met een gesloten lettergreep schrijven (spelling).

Groep 5
Ik kan het verschil bepalen tussen twee getallen onder de 1000 (rekenen).
Ik kan maximaal 4 getallen, die samen niet meer dan 1000 zijn, handig optellen (rekenen).
Ik kan van een mannelijke persoonsnaam een vrouwelijke maken en andersom (taal).
Ik kan het werkwoord, het bijvoeglijk naamwoord, het zelfstandig naamwoord en een voorzetsel vinden in een zin (taal).
Ik kan woorden in de overtreffende en vergrotende trap correct schrijven (spelling).
Ik kan woorden met een meervoud op -eren correct schrijven (spelling).

Groep 6
Ik kan bij een gegeven verdeling met breuken aangeven welk deel het is (rekenen).
Ik kan vermenigvuldigingen als 24×68 maken (rekenen).
Ik weet dat er zelfstandige naamwoorden zijn die alleen een enkelvoudsvorm of alleen een meervoudsvorm hebben (taal).
Ik weet wanneer het bijvoeglijk naamwoord wel of geen -e krijgt (taal).
Ik kan woorden die beginnen met be, ge en ver correct spellen (spelling).

 

 

 

Delen via