Leerteam 2 (groepen 4, 5 en 6)

dinsdag 8 december 2020

Hieronder krijgt u weer te zien wat de groepen 4, 5 en 6 (leerteam 2) allemaal gaan leren de komende twee weken.

Groep 4
Er is weer hard gewerkt aan het bouwen van een droomhuis. De kerst is al zichtbaar in de klas. Klik op meer lezen voor enkele foto’s.

 

Doelen rekenen
Ik kan delingen maken;
Ik kan + en – sommen maken t/m 100 op de getallenlijn;
Vóór 5 februari tafel van 4 opzeggen bij juf/meester.
Doelen taal
Ik kan in een samenstelling het werkwoord vinden;
Ik kan zeggen wat het bijvoeglijk naamwoord is.
Doelen spelling
Ik kan woorden met -eer -oor schrijven;
Ik kan woorden met ei/ij schrijven.
Groep 5
Rekenen
Ik kan door te kijken naar een foto bepalen wat je vanaf een bepaalde plek kan zien;
Ik kan de echte afstand op een plattegrond bepalen met hulp van een liniaal en de schaal. |-| = 1 km.
Taal
Ik kan de tegenwoordige tijd en de verleden tijd onderscheiden in een zin.  speelden > verleden tijd;
Ik kan de basisvorm van een woord uit een afgeleide vorm halen. zusje = zus.
Spelling
Ik kan woorden met een lange klank aan het eind van het woord correct schrijven, zoals salsa.
Groep 6
Rekenen
Ik kan rekenen met geldbedragen in hele euro’s en bepalen wat ik overhoud van een beginbedrag als ik twee of meer artikelen koop;
Ik kan de juiste maat aflezen of invullen.
Taal
Ik kan een zelfstandig naamwoord in het meervoud zetten;
Ik kan een onregelmatig werkwoord in de verleden tijd vervoegen.
Spelling
Ik kan woorden die eindigen op een d correct spellen.

Delen via