Wat kost de school?

De basisschool kost u “bijna” niets. Wel wordt aan het begin van elk schooljaar een ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig, maar er worden wel veel activiteiten van betaald, zoals: het sinterklaasfeest, cadeaus voor 5 december voor de groepen 1 t/m 4, de sinterklaasvoorstelling in Orpheus voor de groepen 5 t/m 8 etc., de disco, the Marke got Talent, Fancy Fair etc.

De ouderbijdrage is vastgesteld op 30 euro per kind. De ouderbijdrage wordt geïnd door de penningmeester van de Ouderraad.

Voor kinderen die later in het schooljaar komen, gelden andere bedragen. Ouders die niet, of een gedeelte van het bedrag betalen, geven dit aan de directie door. Ook kunnen zij een beroep doen op Stichting Leergeld. http://www.leergeld.nl

stichtingleergeld

Delen via