Afnamedata Centrale Eindtoets (Cito)

Alle leerlingen van groep 8 maken de eindtoets. Dit geldt voor leerlingen in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen.

Afnameperiode Centrale Eindtoets

De eindtoetsen worden ieder jaar afgenomen tussen 15 april en 15 mei. In de kalender van het College voor Toetsen en Examens staan de relevante data voor de komende Eindtoets. Leerlingen die tijdens de reguliere afnamedagen ziek waren, maken de digitale adaptieve Centrale Eindtoets.

Taal en rekenen verplichte onderdelen eindtoets

Taal en rekenen zijn voor alle eindtoetsen verplichte onderdelen. De eindtoetsen kunnen extra onderdelen aanbieden. Deze extra onderdelen zijn niet verplicht. Zo bevat de Centrale Eindtoets een onderdeel wereldoriëntatie, over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Scholen bepalen zelf of ze zulke onderdelen afnemen.