Normen LVS-toetsen van Cito

In januari/februari en juni neemt school LVS-toetsen van Cito af bij alle leerlingen.

De resultaten op de LVS-toetsen van Cito

De toetsuitslagen op de LVS-toetsen bestaan uit twee delen: een score op de toets (de vaardigheidsscore) en de waardering van die score door middel van een letter I t/m V. De letters geven aan hoe goed uw kind de toets heeft gemaakt vergeleken met zijn leeftijdsgenoten. Door deze vergelijking krijgen de resultaten betekenis. Zo kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat een leerling die medio groep 5 een vaardigheidsscore van 23 behaalt, volgens de normering boven het landelijk gemiddelde van 22 scoort en dus niveau II behaalt.

Als in de loop van de tijd het landelijk gemiddelde verschuift naar 25, dan is de conclusie dat de leerling met score 23 net boven het gemiddelde scoort (II) niet (meer) juist. Vergelijk dit maar met de lengte: kinderen van nu worden gemiddeld groter dan hun ouders. Begin vorige eeuw zou je een reus zijn als je 1.70 m lang was, nu ben je als man klein met zo’n lengte. Een lengte van 1.70m heeft nu dus een andere betekenis dan vroeger. Door de update van de normen trekt de school de juiste conclusies over de prestaties van uw kind ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. Daarmee voorkomen we dat de resultaten op bijvoorbeeld de Entreetoets of de Eindtoets tegenvallen.

Wat betekenen de aangepaste normen voor uw kind?

Uw kind kan niet ineens minder goed lezen of rekenen dan voorheen. Wat wel is veranderd, is de waardering van zijn score. Hieronder staat een voorbeeld voor Begrijpend lezen eind groep 4.

Oude normering Nieuwe normering
Vaardigheidsscore 17 17
Vaardigheidsniveau II III
Betekenis Uw kind behoort tot de 25% die ruim tot net boven het landelijk gemiddelde scoort Uw kind behoort tot de 25% die net tot ruim onder het landelijke gemiddelde scoort

In de folder ‘Uw kind duidelijk in beeld’ hebben we voor u op een rijtje gezet hoe de volgtoetsen van Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen. Deze folder kunt u downloaden op www.cito.nl > Primair en speciaal onderwijs > Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs > Achtergrondinformatie.