Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel.

Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn.

We noemen enkele aanvullende taken per leerkracht:

Directeur locaties Marke/De Dalk Inge Voncken
Intern begeleider Marieke Jol
Leerteam coördinator Leerteam 1 Frank Vergeer
Leerteam coördinator Leerteam 2 en 3 Manoek van Pomp
ICT
Contactpersonen ICT Esther Londar

Leden M.R. (medezeggenschapsraad)

 

Adviserend lid

Linda Vriezekolk (de Marke)
Dorien de Haan (de Marke)
Petra Nouwen (de Dalk)                                                Manon van Amersfoort (de Dalk)

Inge Voncken (dir.)

administratie Vreni Poelemeijer (woensdag aanwezig)
Opleider in de school Inge Voncken
Cultuurcoördinator
Beweegcoach Laura Nijkamp

Directie en management

De directeur van de school is Inge Voncken. Zij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school. Onze school is onderdeel van Leerplein055, een Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.