Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel.

Echter, naast de functie van groepsleerkracht is er nog een groot aantal taken te vervullen. Via het taakbeleidsplan wordt jaarlijks bekeken hoe de verdeling van werkzaamheden zal zijn, echter wij hechten aan een stabiel patroon, zeker op het gebied van Interne Begeleiding en ICT, waarvoor de betreffende mensen al de nodige cursussen hebben gevolgd en zich nog voortdurend laten scholen en bijscholen.

We noemen enkele aanvullende taken per leerkracht:

Directeur locaties Marke/De Dalk Mevr. Inge Voncken
Onderwijskundig ondersteuner Mevr. Susanne Zwerver
Secretariaat Mevr. Vreni Poelemeijer
Interne begeleider Mevr. Marieke Jol (van Hoegaerden)
Contactpersoon Seksuele Intimidatie: Mevr. Inge Rademaker
Contactpersonen ICT Mevr. Esther Drost (Londar)

Leden M.R. (medezeggenschapsraad)

 

Adviserend lid

Mevr. Susanne Zwerver (de Marke)
Dhr. Frank Vergeer(de Marke)
Mevr. Petra Nouwen (de Dalk)
Dhr. Christian Kluft (de Dalk)
Mevr. Inge Voncken (dir.)
Opleider in de school Mevr. Mireille Wassink
Ondersteuner leerlingenzorg Mevr. Edith Berends
Cultuurcoördinator Mevr. Mireille Wassink
Beweegcoach Laura Nijkamp

 

Directie en management

De directeur van de school is mevrouw Inge Voncken. Zij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school. Onze school is onderdeel van Leerplein055, een Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.